- Koronakrisen har igjen vist at vi har en godt fungerende kommunal sektor som er i stand til å levere tjenester av høy kvalitet og ha beredskap for innbyggerne også i ekstraordinære tider. Og den har vist at sektoren har dyktige og kompetente ansatte med sterk ansvarsfølelse og stor vilje til omstilling og ekstra innsats når situasjonen krever det, sa arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø da hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren startet torsdag.

Oppgjøret skulle opprinnelig ha vært avsluttet 30. april i år, men på grunn av at oppgjøret i privat, konkurranseutsatt industri, det såkalte frontfaget, ble utsatt til august, ble også øvrige oppgjørene i øvrige sektorer utsatt. Forhandlingsfristen i kommuneoppgjøret er 15. september kl. 24.00.

Oppgjøret i frontfaget kom i mål med en ramme på 1,7 prosent, og Gangsø understreket at denne rammen må være enda mer forpliktende i år enn i tidligere oppgjør.

- I tillegg til å være en helsekrise, er koronapandemien en økonomisk krise, også for vår sektor. Aldri før har behovet for kommunens og fylkeskommunens tjenester vært større, og aldri før har det vært viktigere at hele «kommunelaget» trekker sammen. Alle parter har interesse av å opptre ryddig, ansvarlig og løsningsorientert, slik at vi kan sikre gode velferdstjenester framover. Det er både innbyggerne og næringslivet avhengig av, sier Tor Arne Gangsø.

Fakta:

  • KS er den største arbeidsgiverorganisasjonen i offentlig sektor og det nest største totalt i Norge.
  • KS forhandler på vegne av samtlige kommuner og fylkeskommuner, med unntak av Oslo.
  • KS’ tariffområde sysselsetter i overkant av 442.000 arbeidstakere som utfører 356.000 årsverk.
  • 38 prosent av årsverkene som utføres er innenfor helse- og sosialsektoren, 30 prosent er i skolesektoren, mens 10 prosent er i barnehagesektoren.
  • 40 arbeidstakerorganisasjoner er parter i Hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio, YS kommune og Akademikerne kommune.

Følg hovedtariffoppgjøret på ks.no/tariff.