Det framforhandlete forslaget til ny Hovedtariffavtale er anbefalt av KS, LO Kommune, Unio kommune og YS kommune, som samlet representerer over 90 % av de organiserte arbeidstakerne i KS-området.

Alle kommuner og fylkeskommuner, samt bedriftene som er omfattet av Hovedtariffavtalen, deltar i uravstemningen ved å stemme ja eller nei til partenes anbefalte forslag.

Uravstemningen skjer også i år elektronisk. Den 23. september 2020 får alle stemmeberettigede tilsendt lenke til uravstemningen på e-post. E-posten vil bli sendt til postmottaket.

KS anmoder alle medlemmer om å svare på uravstemningen så snart som mulig, og senest innen fredag 16. oktober kl. 15.00.

Lenkeblokk Icon A-rundskriv 1/2020 Lenkeblokk Icon Les mer om tariffoppgjøret 2020