Dessverre klarte vi ikke å finne en løsning sammen med Legeforeningen og de valgte å avvise meklingsforslaget som Akademikerne har godtatt. Legeforeningen er bundet av forhandlingssammenslutningens anbefaling og kan ikke iverksette streik før etter svarfristens utløp. Svarfristen utløper fredag 23. oktober klokken 15.00 og streik kan først iverksettes fra mandag 26. oktober. Plassfratredelse må meldes 4 dager før iverksettelse av streik.

Vi minner om at iverksetting av lønnsoppgjøret, både de sentrale tilleggene pr.1.9 og resultatet fra lokale forhandlinger, gjøres når KS´ iverksettingsrundskriv er klart.

 

Lenkeblokk Icon Riksmeklerens møtebok 15.10.2020 Lenkeblokk Icon Meklingsløsning mellom KS og Akademikerne kommune