Til hovedinnhold

Legeavtaler

Legene er dels selvstendig næringsdrivende, dels tilsatte i kommunen. Tre avtaler regulerer legetjenesten i kommunen: SFS 2305 (Kommunelegeavtalen), ASA 4310 (rammeavtalen) og ASA 4301 (statsavtalen).

Artikler

Foto: Mostphotos

Kommunelegeavtalen SFS 2305

Satsene i avtalen økes med 3,84 prosent fra 1. januar 2023.

Foto: Shutterstock

Dette tjente næringsdrivende fastleger i 2020

Selvstendig næringsdrivende fastleger hadde i 2020 en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1,898 mill. Bruttoinntekten er det legen sitter igjen med etter at driftskostnadene er betalt.

Foto: Shutterstock, Irenaphoto

Kommunene kan forlenge vikaravtaler med leger

En midlertidig forskriftsendring åpner for at vikariater med fastleger som ikke har gjennomført LIS1 eller norsk turnustjeneste kan forlenges fram til 31. desember 2023.

Foto: Shutterstock

Ny avtaleperiode for kommunelegeavtalen

KS og Legeforeningen er enige om å videreføre avtalen uendret med økte økonomiske satser. Avtaleperioden er 1. januar 2022 til 31. desember 2023.

Foto: Mostphotos

Midlertidig endring i kompetansekrav til lege i vakt

Det midlertidige unntaket i kompetansekrav på legevakt forlenges til 31. desember 2023. Unntaket betyr at kommunene selv vurderer om lege som har gjennomført LIS1 trenger bakvakt.

FastlegeordningenFoto: Shutterstock

Fastlegeordningen

Kommunene har ansvaret for at legehjelp er tilgjengelig for alle i kommunen. Det inkluderer fastlegeordningen. For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen reetablerte Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen trepartssamarbeidet i 2017.

Mer om legeavtaler

Les flere artikler

KONTAKT