Legeavtaler

Legene er dels selvstendig næringsdrivende, dels tilsatte i kommunen. Tre avtaler regulerer legetjenesten i kommunen: SFS 2305 (Kommunelegeavtalen), ASA 4310 (rammeavtalen) og ASA 4301 (statsavtalen).

Dette tjente næringsdrivende fastleger i 2020

Dette tjente næringsdrivende fastleger i 2020

Selvstendig næringsdrivende fastleger hadde i 2020 en gjennomsnittlig bruttoinntekt på 1,898 mill. Bruttoinntekten er det legen sitter igjen med etter at driftskostnadene er betalt.

Kommunene kan forlenge vikaravtaler med leger

Kommunene kan forlenge vikaravtaler med leger

En midlertidig forskriftsendring åpner for at vikariater med fastleger som ikke har gjennomført LIS1 eller norsk turnustjeneste kan forlenges fram til 31. desember 2023.

Ny avtaleperiode for kommunelegeavtalen

Ny avtaleperiode for kommunelegeavtalen

KS og Legeforeningen er enige om å videreføre avtalen uendret med økte økonomiske satser. Avtaleperioden er 1. januar 2022 til 31. desember 2023.

Midlertidig endring i kompetansekrav til lege i vakt

Midlertidig endring i kompetansekrav til lege i vakt

Det midlertidige unntaket i kompetansekrav på legevakt forlenges til 31. desember 2023. Unntaket betyr at kommunene selv vurderer om lege som har gjennomført LIS1 trenger bakvakt.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen

Kommunene har ansvaret for at legehjelp er tilgjengelig for alle i kommunen. Det inkluderer fastlegeordningen. For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen reetablerte Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen trepartssamarbeidet i 2017.

Hvordan går det med fastlegeordningen?

Hvordan går det med fastlegeordningen?

Det er mye oppmerksomhet om fastlegeordningen. Stadig flere kommuner sliter med å rekruttere og beholde sine fastleger. KS har forståelse for at det er en krevende situasjon for kommunene og ønsker å informere om hva som skjer på området.

Mer om legeavtaler

Les flere artikler

KONTAKT