Til hovedinnhold

Legeavtaler

Legene er dels selvstendig næringsdrivende, dels tilsatte i kommunen. Tre avtaler regulerer legetjenesten i kommunen: SFS 2305 (Kommunelegeavtalen), ASA 4310 (rammeavtalen) og ASA 4301 (statsavtalen).

Artikler

Foto: Mostphotos

Kommunelegeavtalen (SFS 2305) for perioden 2024-2025

KS og Legeforeningen har inngått ny særavtale for perioden 1.1.2024 til 31.12.2025. Punkt 8.4A - ny godtgjøring til LIS1 - trer ikke i kraft i avtaleperioden, etter ønske fra Legeforeningen.

Foto: Shutterstock

Kommentarer til rammeavtalen ASA 4310

Her finner du kommentarer til noen av bestemmelsene i rammeavtalen for fastlegeordningen.

Foto: KS

PRESSEMELDINGER

KS glad for meklingsløsning med Akademikerne

– KS er glad for at vi med Riksmeklerens hjelp kom fram til en løsning med Akademikerne, og dermed har gjennomført årets hovedtariffoppgjør i kommunesektoren uten konflikt, sier arbeidslivsdirektør i KS Tor Arne Gangsø.

Foto: Shutterstock

Pensjonsopptjening av legevaktarbeid – oppdatert artikkel mai 2024

KS og Legeforeningen har tidligere avtalt at det fra 1. januar 2016 gis rett til pensjonsopptjening av beredskapsgodtgjøring og timelønn for legevaktarbeid. Som følge av dom i Arbeidsretten gir vi oppdatert informasjon om fastsettelse av pensjonsgrunnlag.

Foto: Shutterstock

Ny tvisteløsningsnemnd for overdragelse av fastlegepraksis

Legeforeningen og KS har i fellesskap etablert en ny nemnd for prisfastsettelse ved overdragelse av privat fastlegepraksis.

Foto: Mostphotos

PRESSEMELDINGER

KS og Legeforeningen enige om fastlegeordningen

– KS er fornøyd med enighet om fastlegeavtalen med Legeforeningen. Vi har fått en avtale om overdragelse av fastlegeavtaler ved rekrutteringsutfordringer, noe vi har jobbet for i flere år, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: Shutterstock, Irenaphoto

Kommunene kan forlenge vikaravtaler med leger

En midlertidig forskriftsendring åpner for at vikariater med fastleger som ikke har gjennomført LIS1 eller norsk turnustjeneste kan forlenges fram til 31. desember 2024.

Foto: Mostphotos

Midlertidig endring i kompetansekrav til lege i vakt

Det midlertidige unntaket i kompetansekrav på legevakt forlenges til 31. desember 2024. Unntaket betyr at kommunene selv vurderer om lege som har gjennomført LIS1 trenger bakvakt.

Mer om legeavtaler

Les flere artikler

KONTAKT