Legeavtaler

Legene er dels selvstendig næringsdrivende, dels tilsatte i kommunen. Tre avtaler regulerer legetjenesten i kommunen: SFS 2305 (Kommunelegeavtalen), ASA 4310 (rammeavtalen) og ASA 4301 (statsavtalen).

Forhandlinger om kommunelegeavtalen er i gang

Forhandlinger om kommunelegeavtalen er i gang

KS og Legeforeningen har startet forhandlinger om kommunelegeavtalen som blant annet regulerer legevakt og turnuslegenes arbeidsforhold. KS er opptatt av å sikre legene en forsvarlig arbeidstidsordning, og samtidig gi kommunene gode rammevilkår.

Midlertidig endring i kompetansekrav til lege i vakt

Midlertidig endring i kompetansekrav til lege i vakt

- Jeg er glad for at regjeringen har lyttet til KS, og endrer kompetansekravene i akuttmedisinforskriften midlertidig. Kommunene skal nå selv vurdere om lege som har gjennomført LIS1 trenger bakvakt, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Staten må sikre fastlegeordningen

PRESSEMELDINGER

Staten må sikre fastlegeordningen

Fastlegeordningen vil rakne om det ikke kommer kraftfulle tiltak raskt. Det er på tide at Stortinget og regjeringen tar grep, mener KS.

Prisnivå ved overdragelse av fastlegehjemler

Prisnivå ved overdragelse av fastlegehjemler

KS får ofte spørsmål om hvilket prisnivå som gjelder når kommunene løser inn hjemler fra selvstendig næringsdrivende fastleger. I denne artikkelen presenteres data fra 2020.

Fastlegeordningen

Fastlegeordningen

Kommunene har ansvaret for at legehjelp er tilgjengelig for alle i kommunen. Det inkluderer fastlegeordningen. For å styrke samarbeidet om fastlegeordningen reetablerte Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Legeforeningen trepartssamarbeidet i 2017.

Hvordan går det med fastlegeordningen?

Hvordan går det med fastlegeordningen?

Det er mye oppmerksomhet om fastlegeordningen. Stadig flere kommuner sliter med å rekruttere og beholde sine fastleger. KS har forståelse for at det er en krevende situasjon for kommunene og ønsker å informere om hva som skjer på området.

Mer om legeavtaler

Les flere artikler

KONTAKT