Til hovedinnhold

Legeavtaler

Legene er dels selvstendig næringsdrivende, dels tilsatte i kommunen. Tre avtaler regulerer legetjenesten i kommunen: SFS 2305 (Kommunelegeavtalen), ASA 4310 (rammeavtalen) og ASA 4301 (statsavtalen).

Artikler

Foto: Shutterstock

Ny rammeavtale for fastlegeordningen

Legeforeningen og KS er enige om en revidert rammeavtale for næringsdrivende fastleger. Avtalen trer i kraft 1. april 2024.

Foto: Mostphotos

PRESSEMELDINGER

KS og Legeforeningen enige om fastlegeordningen

– KS er fornøyd med enighet om fastlegeavtalen med Legeforeningen. Vi har fått en avtale om overdragelse av fastlegeavtaler ved rekrutteringsutfordringer, noe vi har jobbet for i flere år, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Foto: Mostphotos

Kommunelegeavtalen SFS 2305

Satsene i avtalen økes med 3,84 prosent fra 1. januar 2023.

Foto: Shutterstock, Irenaphoto

Kommunene kan forlenge vikaravtaler med leger

En midlertidig forskriftsendring åpner for at vikariater med fastleger som ikke har gjennomført LIS1 eller norsk turnustjeneste kan forlenges fram til 31. desember 2023.

Foto: Shutterstock

Ny avtaleperiode for kommunelegeavtalen

Den opprinnelige avtaleperioden er 1. januar 2022 til 31. desember 2023, med økonomiske satser for 2022 og 2023. KS og Legeforeningen er enige om å videreføre avtalen uendret til 21. mars 2024.

Foto: Mostphotos

Midlertidig endring i kompetansekrav til lege i vakt

Det midlertidige unntaket i kompetansekrav på legevakt forlenges til 31. desember 2024. Unntaket betyr at kommunene selv vurderer om lege som har gjennomført LIS1 trenger bakvakt.

Mer om legeavtaler

Les flere artikler

KONTAKT