Fastlegen kan kreve gebyr, men gebyret kan ikke være høyere enn brukerstedsgebyret som fastlegen betaler for en gitt transaksjon og eventuelle transaksjonskostnader som fastlegen betaler til en innløser eller mellommann. Fastlegen kan ikke kreve gebyr for andre kostnader, som for eksempel avgifter for installering og leie av betalingsterminaler og annet utstyr.

Helse- og omsorgsdepartementet vil ta initiativ til å tydeliggjøre rammene for hva fastlegene kan kreve av betaling fra egne listeinnbyggere.

Justisdepartementes uttalelse

Nettartikkel fra Helsedirektoratet