Formålet med nemnda er å bidra til en forutsigbar og effektiv behandling i de tilfeller det er uenighet om verdien av privat fastlegepraksis. Ved overdragelse av privat fastlegepraksis er utgangspunktet at vilkårene avtales direkte mellom kjøper og selger.

Dersom partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for den nye nemnda, som fastsetter vilkårene for overdragelsen. Nemnda kan også fastsette vilkårene for overdragelser der en kommune ønsker å overta en fastlegeavtale ved å kjøpe ut praksisen, og der det er uenighet mellom en gruppepraksis og en tiltredende lege med en nyopprettet fastlegeavtale om vilkårene for å tre inn i gruppepraksisen.

Nemnda erstatter den tidligere nemnda som var oppnevnt av Legeforeningen. Den nye nemnda ledes av Riksmekler Mats Ruland, med tingrettsdommer Richard Saue som nestleder. Ruland er også leder for nemnda som avgjør tvister om overdragelse av privat fysioterapivirksomhet.

– Jeg har forventninger til at den nye nemnda vil ha høy legitimitet, og at den vil bidra til å underbygge næringsdrift som hovedmodell i fastlegeordningen, sier president i Legeforeningen, Anne-Karin Rime.

– Den nye nemnda er svært etterlengtet, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø. Jeg håper den kan bidra til at næringsdrift fortsetter å være en attraktiv modell for kommunene og for fastlegene.

Nemdsmedlemmer

Nemnda kan settes med leder eller nestleder alene, men partene kan også be om at det oppnevnes to ekstra medlemmer til å delta i nemndas behandling av saken. Partene kan da velge blant følgende personer:

Fastlege Elisabeth Stura, Bergen
Fastlege Jo-Endre Midtbu, Tromsø
Fastlege og ALIS Bjørn Erik Egeland, Kristiansand
Fastlege og ALIS Randi Tengesdal, Bærum
Kommuneoverlege Ole Johan Bakke, Holmestrand
Helseleder Stian Wik Rasmussen, Bodø
Kommuneoverlege Håkon Furu, Sunndal
Helsesjef Runar Johannessen, Stavanger
Spesialist i samfunnsmedisin Hege Lorentzen, Vågå
Kommuneoverlege og konst. Kommunalsjef Marte Walstad, Trondheim
Kommuneadvokat Andreas Heffermel, Bærum
Fastlege Kristine Gaarder, Elverum

Den nye nemnda er en oppfølging av revidert rammeavtale for fastlegeordningen (ASA 4310), som trådte i kraft 1. april 2024. Nemnda erstatter Legeforeningens nemnd i KS-området. Inntil videre skal Legeforeningens nemnd bestå for tvister om overdragelsesbetingelser i Oslo kommune.

Retningslinjene for nemndbehandling (pdf)
Skjema for begjæring av nemndbehandling (Word)