Rammeavtalen ASA 4310 punkt 12.5. gir mulighet for en alternativ godtgjøring for kommunalt legearbeid. Dersom kommunen og legen er enige kan dette godtgjøres med honorar per time istedenfor lønn. Praksiskompensasjon skal ikke utbetales.

Honorarsatsen endres årlig med samme prosentvise endring som basistilskuddet. Fra 1. juli 2023 er basistilskuddet justert med 6,96 prosent (per 1. juli hvert år)


2010: 668 kroner
2011: 678 kroner
2012: 705 kroner
2013: 718 kroner
2014: 743 kroner
2015: 754 kroner
2016: 780 kroner
2017: 795 kroner
2018: 857 kroner
2019: 880 kroner
2020: 880 kroner
2021: 928 kroner
2022: 960 kroner