Overgangsbestemmelsene inneholder blant annet rett til to ukers tjenestefri per år og fire måneders permisjon hvert tredje år.

For mer informasjon, se dokumentene nedenfor:

  • Tillegg til tariffavtale mellom KS og Legeforeningen for leger i kommunal helsetjeneste (vedlegg til B-rundskriv 63/95)
  • Protokoll om regulering av lønn og pensjonsgrunnlag for tidligere distriktsleger på overgangsvilkår 

Tillegg til tariffavtale for leger i kommunal helsetjeneste

Protokoll om regulering av lønn og pensjonsgrunnlag