Unni Kristiansen tok medisinerutdanning i Tyskland. Hun begynte som kommuneoverlege i Bjugn i 1982, og hun videreutdannet seg til psykiater og familieterapeut. Hun etablerte Fosen-teamet som dannet modell for flere prosjekter i styrkingen av samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

- Under Unnis 70 årsdag i 2021 spurte jeg om jeg kunne få ta noen bilder av henne. I ettertid har jeg lurt på hvorfor jeg spurte. Antakelig jobbet min underbevissthet med et ønske om at minner om Unni burde konkretiseres slik at hennes mot, kraft og sårbarhet kunne leve lenger. Men fotografiene kunne ikke stå for seg selv. Unnis levde liv måtte også beskrives i ord, sier forfatterne av boka Aud Steinsbekk og Berit Groven.

I boka Ja, til livet inviterer Unni til refleksjon om de store og vanskelige spørsmålene. Unni levde to år med vissheten om at hun skulle dø, av kreft. Hun hadde et sterkt ønske at boka skulle kunne bli en bok som skal stimulere til refleksjon om de store og vanskelig spørsmålene: 

  • Hvordan har jeg godtatt å få vite at jeg snart skal dø?
  • Hvorfor har verdier vært en drivende kraft hos meg?
  • Hvor viktig har behovet for uavhengighet vært i livet mitt?
  • Hva har mellomrommene i møtene mellom mennesker betydd for meg?
  • Hvordan er jeg preget av uforutsigbarheten?
  • Familiens, vennskapet og tilhørighetens betydning, og at det i et levende håp er det også en smerte!

Unni Kristiansen og Marie Aakre spilte inn fem refleksjonsfilmer som heter Samtaler om døden før Unni døde. Filmene kan gi inngang til samtaler for ansatte i helsetjenesten og andre.


Unni Kristiansen og Marie Aakre fra arbeidet med boka. illustrasjonsfoto: KS

Lenkeblokk Icon Refleksjonsfilmer

Etikksatsingen er videreført i Meld. St. 24 (2019–2020) om lindrende behandling og omsorg, og fikk i den forbindelse en tildeling for å lage et nettkurs vi har kalt åpenhet om døden.

Lenkeblokk Icon Nettkurs

Unnis nære venninnegjeng engasjerte seg, og Unni deltok med hele seg i arbeidet. Fra stolen i stua, når venninnegjengen møttes, og fra kreftpoliklinikken på St. Olavs hospital. 

- Vi var sammen med Unni helt fra hun følte at noe ikke var i orden. Det har vært et følge som har vært enestående. Under nære, ærlige og artige samtaler og refleksjoner var Unni alltid den som stilte seg undrende, krevde svar og som løftet diskusjonene litt lenger og litt videre, sier forfatterne Aud Steinsbekk og Berit Groven.

Boken «Ja, til livet» kan bestilles direkte fra ordre@lupro.no.