Heftet som Reidun Hov har laget sammen med etikkrådgiver, Leni Klakegg og etikksatsingens øvrige rådgivere er en lettlest og praksisnær ressurs. Heftet er innom mange områder innen hverdagsetikken, som kommunikasjon og samarbeid, men også etiske utfordringer og dilemmaer. Det er refleksjonsspørsmål og case gjennom heftet. Bruk det!

Etikksatsingen har flere verktøy som er laget for å støtte den etiske refleksjonen i tjenestene. Den viktigste ressursen i satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving er ledere, etikkveiledere og ansatte i tjenestene som driver et systematisk etikkarbeidet nærmest pasientene. Etikksatsingen i KS har regionale etikkrådgivere som støtter kommunenes etikkarbeid. De er erfarne fagpersoner som er frikjøpt i ulike prosentdeler for å støtte kommunene i deres etikkarbeid. Bruk rådgiverne! Du finner kontaktinformasjon på nettsiden vår. Senter for medisinsk etikk (SME) har også nyttige verktøy, litteratur og et særlig ansvar for kommunale etikkråd.

Lenkeblokk Icon Veileder: På samme lag

Vi håper det nyeste tilskuddet i verktøykassa blir til glede og nytte! Heftet ligger digitalt her på siden, og kan også bestilles som fysisk hefte på mail til Christine som er leder av Etikksatsingen: chs@ks.no