Til hovedinnhold

Verktøy og metoder

Her finner du ulike hjelpemidler til bruk i det etiske refleksjonsarbeidet.

Artikler

Foto: KS

Lommekort

Med lommekortet har dere 6-trinnsmodellen for etikkrefleksjon lett tilgjengelig når dere trenger den!

Foto: Aksell

Etikk-kort fra etikksatsingen

Etikksatsingens rådgivere har laget etikk-kort som kan brukes som utgangspunkt for refleksjon og gode samtaler i hverdagen.

Foto: Aksell

Etisk dømmekraft i hverdagen

Flere har etterlyst et verktøy for å støtte den etiske refleksjonen i tjenestene. Etikksatsingen ba Reidun Hov om å lage et verktøy til støtte og hjelp for dere som leder etikkrefleksjon på arbeidsplassen. Nå er den her.

Foto: Anne Lise Nessæther

Ja til livet

Etikksatsingen i KS deler Unni Kristiansens bok "Ja til livet". Boka er et nyttig verktøy for økt åpenhet om døden i tjenester og samfunn.

Foto: Aksell

Hvordan snakker vi om døden?

Etikksatsingen i KS er forankret i Meld. St. 24 (2019–2020) "Lindrende behandling og omsorg". Stortingsmeldingen omhandler forslag til hvordan lindrende behandling og omsorg kan utvikles til å møte dagens og fremtidens utfordringer.

Foto: Mostphotos

Hovedmodell for etisk refleksjon

Her finner du veileder til 6-trinnsmodellen.

Foto: Siv Dolmen

Flere verktøy og metoder

Her kan du finne verktøy og metoder til bruk i etisk refleksjon, samt aktuelt fagmateriell innen temaet.

Evalueringsrapporten "Etisk refleksjon og verdibevissthet"

Betydningen for kvalitet, trivsel og samhandling

Foto: KS

E–læringsverktøyet Etisk refleksjon (Martin–filmene)

Filmene gir en god og lettfattelig innføring i hva etisk refleksjon er for noe, forteller Birgit Arnekleiv. Hun har et særlig ansvar for praksisnær etikk i Bærum kommune.

Foto: Shutterstock

Refleksjonskort for hverdagsrehabilitering

Mange kommuner har både innført hverdagsrehabilitering og tatt i bruk etisk refleksjon i sine helse- og omsorgstjenester. Nå er det utarbeidet refleksjonskort for hverdagsrehabilitering!

Foto: Shutterstock

Teaterstykket "Torbjørn"

Teaterstykket " Torbjørn" ble laget for å stimulerer til etisk refleksjon og det har også blitt filmatisert. Historien handler om Torbjørn som får demens og hvilke etiske utfordringer som han og omgivelsene møter i den forbindelse.

Foto: KS

Enklere metoder for etisk refleksjon når tiden er knapp

Etikksatsingen i KS har siden 2007 støttet kommunene i deres arbeid med å styrke den etiske kompetansen i helse- og omsorgstjenestene nært knyttet til øvrig kvalitets- og fagutviklingsarbeid.

KONTAKT