Verktøykasse plan- og byggesak

Verktøykassen er et hjelpemiddel i arbeidet med å digitalisere plan- og byggesaksområdet i kommunene. Her vil du finne relevante verktøy for bruk i lokale omstillingsprosjekter.

Styringsdokumenter

Les flere artikler

Mer om digitalisering

DigiFin-løsninger tas i bruk

DigiFin-løsninger tas i bruk

Kommuner over hele landet tar nå i bruk nye løsninger utviklet i fellesskap med støtte fra finansieringsordningen DigiFin. For både DigiHelse og DigiSos ligger det an til at et titalls nye kommuner kobler seg på i løpet av året.

Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel til offentlig vei

Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel til offentlig vei

KS og Vegvesenet har gått sammen om en ny løsning som gjør det enklere å søke om avkjørsel til offentlig vei. Et felles digitalt skjema sikrer at søknaden sendes til riktig instans, og relevante opplysninger for adressen hentes inn automatisk.

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en ny rapport laget på oppdrag fra KS.

Moderniserer byggesaksprosessen

Moderniserer byggesaksprosessen

Mange opplever at innsending og behandling av byggesøknader tar tid, og at tjenesten er lite brukervennlig. Nå bidrar KS til å utvikle enklere løsninger der byggenæringen og privatpersoner står mer i sentrum.

Ta i bruk digital søknad om sosialhjelp

Ta i bruk digital søknad om sosialhjelp

Med digitale sosialtjenester vil kommunen spare tid, og innbyggerne vil få bedre og raskere hjelp. Hvis din kommune ønsker å ta i bruk søknad om sosialhjelp, finner du informasjon om hva som skal til for å komme i gang på denne siden.

Nye versjoner av ePlanSak og eByggeSak

Nye versjoner av ePlanSak og eByggeSak

Nye versjoner av produktspesifikasjonene ePlanSak og eByggeSak skal støtte kommunene i digitalisering av plan- og byggesaksområdet. Når kommunene samordner kravene til nye verktøy, bidrar dette til å styrke kommunene som bestillere.