Til hovedinnhold

Verktøykasse plan- og byggesak

Verktøykassen er et hjelpemiddel i arbeidet med å digitalisere plan- og byggesaksområdet i kommunene. Her vil du finne relevante verktøy for bruk i lokale omstillingsprosjekter.

Artikler

Artikler

Foto: Scanstockphoto

Ny versjon av «nasjonal produktspesifikasjon plan- og byggesak» klar for pilotering

Nasjonal produktspesifikasjon (NPS) har som formål å etablere en nasjonal standard som angir minimumskrav til kommunale planregistre og fagsystem for plan- og byggesaksbehandling i kommunene. Hensikten er å styrke kommunene i dialog med leverandørene.

Foto: KS

Veiledningsmateriell for eByggeSak

KS og Direktoratet for byggkvalitet har samarbeidet om å få på plass et veiledningsmateriell for digitalisering av plan og byggeprosesser til kommuner.

Foto: Bly

KS har utviklet veikart for plan-, bygg- og geodata

Det satses mye på digitalisering innenfor plan, bygg og geodata både hos stat og kommune. Arbeidets mål er å bidra til en mer brukerorientert og effektiv offentlig forvaltning. På veien dit har KS utviklet et veikart.

Foto: Mostphotos

KS og Kartverket med ny samarbeidsavtale

Geografisk informasjon er en av nøklene til utviklingen av bedre digitale tjenester i kommunene. For å tilrettelegge bedre for dette har KS og Kartverket nå signert en strategisk samarbeidsavtale.

Foto: KS

Geodata AS ønsker å lage løsning for digital samhandling i planprosesser

KS har i samarbeid med Direktorat for byggkvalitet gjennomført en idékonkurranse om beste konsept på samhandlingsrom i kommunal plansaksprosess. Seieren gikk til Geodata AS med løsningskonseptet NorgesPlan.

Foto: Shutterstock

Det er behov for å modernisere matrikkelen

Bygningsdelen i det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen er ikke godt nok tilpasset dagens behov. Det er konklusjonen til en bredt sammensatt arbeidsgruppe som står bak sluttrapporten GeoIntegrasjon matrikkel – brukerbehov og teknologivalg.

Les flere artikler

KONTAKT