Til hovedinnhold

Verktøykasse plan- og byggesak

Verktøykassen er et hjelpemiddel i arbeidet med å digitalisere plan- og byggesaksområdet i kommunene. Her vil du finne relevante verktøy for bruk i lokale omstillingsprosjekter.

Artikler

Artikler

Veiledningsmateriell for eByggeSak

KS og Direktoratet for byggkvalitet har samarbeidet om å få på plass et veiledningsmateriell for digitalisering av plan og byggeprosesser til kommuner.

KS har utviklet veikart for plan-, bygg- og geodata

Det satses mye på digitalisering innenfor plan, bygg og geodata både hos stat og kommune. Arbeidets mål er å bidra til en mer brukerorientert og effektiv offentlig forvaltning. På veien dit har KS utviklet et veikart.

KS og Kartverket med ny samarbeidsavtale

Geografisk informasjon er en av nøklene til utviklingen av bedre digitale tjenester i kommunene. For å tilrettelegge bedre for dette har KS og Kartverket nå signert en strategisk samarbeidsavtale.

Geodata AS ønsker å lage løsning for digital samhandling i planprosesser

KS har i samarbeid med Direktorat for byggkvalitet gjennomført en idékonkurranse om beste konsept på samhandlingsrom i kommunal plansaksprosess. Seieren gikk til Geodata AS med løsningskonseptet NorgesPlan.

Det er behov for å modernisere matrikkelen

Bygningsdelen i det nasjonale eiendomsregisteret, matrikkelen er ikke godt nok tilpasset dagens behov. Det er konklusjonen til en bredt sammensatt arbeidsgruppe som står bak sluttrapporten GeoIntegrasjon matrikkel – brukerbehov og teknologivalg.

Setter fart på digitalisering av plan- og byggesaksområdet

Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) jobber sammen med KS og kommunene for å gjøre plan- og byggesaksprosessen enda enklere. Digital selvbetjeningsløsning for plandata, og forenklet søknad om byggetillatelse er prosjekter som nylig er satt i gang.

Les flere artikler

KONTAKT