Til hovedinnhold

Digitale fellesløsninger

KS bidrar til at kommunesektoren utvikler trygge, gode og effektive løsninger sammen. Det skal gi innbyggerne og næringslivet mer helhetlige tjenester. Oversikt over løsninger som kan tas i bruk finner du her, også inndelt per kommunale tjenesteområde.

Artikler

Les mer om digitale fellesløsninger

Brev til kommunene om oppfølging av bekymringsmeldinger i Visma Familia

Bufdir og KS viser i felles brev til den avdekkede svikten i Vismas fagsystem for barnevernet. Feilen er rettet, men krever at den enkelte kommune oppdaterer systemene. I brevet gis informasjon og anbefalinger om hvordan kommunene bør følge opp saken.

Kartverket og KS samarbeider om en modernisert matrikkel

Kartverket og KS har over lengre tid samarbeidet om en modernisering av bygningsdelen i matrikkelen. Behovet for en modernisering er dokumentert gjennom en rekke tidligere arbeider og rapporter. Gi innspill og bli med på webinar (19. juni).

Vil bistå kommunene

KS ser svært alvorlig på at en teknisk feil hos leverandøren av fagsystemet Visma Familia kan ha ført til at bekymringsmeldinger for barn ikke har blitt fanget opp av barnevernet.

Webinar om de viktigste prioriteringene på e-helseområdet

Tirsdag 13. juni inviterer KS til webinar for å vise hvilke aktiviteter kommunal sektor er blitt enige om å prioritere på kort og lang sikt innenfor digitalisering av helse- og omsorgstjenesten.

Felles rammer for anskaffelser av journalløsninger

Prosjektet Felles kommunal journal (FKJ) jobber med å ferdigstille styringsdokumentet som inneholder forslag til et stegvis utviklet journalløft for kommuner. Som en del av dette utvikles felles rammer og anbefalinger til anskaffelser.

Kommuner tester DigiHelsestasjon for ungdom

Kommunene Oslo, Bergen og Haugesund skal frem til juni teste DigiHelsestasjon for ungdom. Der kan ungdom som er 13 år eller eldre kontake helsesykepleier digitalt.

Les flere artikler

KONTAKT