Fellesløsninger

KS bidrar til at kommunesektoren utvikler trygge, gode og effektive løsninger sammen. Det skal gi innbyggerne og næringslivet mer helhetlige tjenester. Oversikt over løsninger som kan tas i bruk finner du her.

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Prosjektet digiSos handler om å gjøre søknad om økonomisk sosialhjelp digitalt tilgjengelig for brukerne. For å få dette til har stat og kommune gått sammen og bygget en helt ny digital infrastruktur.

Meldinger og kalender på helsenorge.no (Digihelse)

Meldinger og kalender på helsenorge.no (Digihelse)

Innbyggerne kan trygt og enkelt administrere avtaler og kommunisere med den kommunale helsetjenesten med meldinger og kalendervisning på helsenorge.no. Foto: Siv Dolmen.

MinSide

MinSide

Med MinSide får innbyggerne tilgang til digital post til og fra kommunen og fylkeskommunen.

Verktøykasse plan- og byggesak

Verktøykasse plan- og byggesak

Verktøykassen er et hjelpemiddel i arbeidet med å digitalisere plan- og byggesaksområdet i kommunene. Her vil du finne relevante verktøy for bruk i lokale omstillingsprosjekter.

SvarUt-tjenesten

SvarUt-tjenesten

KS FIKS meldingformidler er en sentralisert løsning som formidler dokumenter mellom avsender og mottaker via ulike kanaler.

KS Læring

KS Læring

KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)

Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)

Finansieringsordningen gir støtte til nasjonale prosjekter som vil gi innbyggerne bedre tjenester og en enklere hverdag.

Klart språk i digitale selvbetjeningsløsninger

Klart språk i digitale selvbetjeningsløsninger

Klart språk er avgjørende når innbyggerne skal bli selvbetjente og få en god brukeropplevelse. Her finner du prinsippene som gir godt og leservennlig språk, uansett hvilket designsystem du bruker.

Mer om digitalisering

Ny LOS-terminologi for kommunale nettsider

Ny LOS-terminologi for kommunale nettsider

KS og Difi har gått sammen og laget en ny versjon av Kommune-LOS, kalt LOS 3.0. Det vil gi kommunene et vokabular som passer til de innbyggertjenestene kommunen tilbyr. I dette arbeidet har kommunene Oslo, Trondheim og Bergen kommuner, samt KF deltatt.

– Vi har stor tro på at Digihelse vil gjøre hverdagen for innbyggerne våre enklere

– Vi har stor tro på at Digihelse vil gjøre hverdagen for innbyggerne våre enklere

– Med Digihelse kan vi tilby en sikker og brukervennlig måte å komme i kontakt med oss på, når det passer innbyggerne. Vi har stor tro på at Digihelse vil gjøre hverdagen for innbyggerne våre enklere, forteller prosjektleder i Stord, Hilde Susann Aadland

Derfor står kommune og stat sammen om digitaliseringsarbeidet

Derfor står kommune og stat sammen om digitaliseringsarbeidet

Organisering og styring har ofte blitt pekt på som det største hinder for digitaliseringen i forvaltningen. Nå er stat og kommune likeverdige parter og samarbeider om å lage nye løsninger for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor.

Sterkere sammen enn noen gang

KRONIKKER

Sterkere sammen enn noen gang

Den demografiske utviklingen og økt bruk av teknologi i utviklingen av tjenester for innbyggerne, næringslivet og frivillig sektor er en god match. KS spiller en sentral rolle når det gjelder å samordne kommunal sektor i digitaliseringsarbeidet.

KS lanserer «Norge i tall» - et søkbart digitalt kommunekart

Klikk på kartet – hele landet, et fylke eller en kommune og få opp ulike fakta. Hvor mange bor i kommunen din? Er det mange med høy utdanning der du bor? Hvordan ser sykefraværet ut?

Feilen i kalendervisningen antas å være funnet

Noen få kommuner har problemer med kalendervisningen i løsningen på Helsenorge.no. Direktoratet for e-helse jobber sammen med leverandørene for å rette feilen.

Les flere artikler

KONTAKT