Fellesløsninger

KS bidrar til at kommunesektoren utvikler trygge, gode og effektive løsninger sammen. Det skal gi innbyggerne og næringslivet mer helhetlige tjenester. Oversikt over løsninger som kan tas i bruk finner du her.

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Digitale sosialtjenester (DigiSos)

Prosjektet digiSos handler om å gjøre søknad om økonomisk sosialhjelp digitalt tilgjengelig for brukerne. For å få dette til har stat og kommune gått sammen og bygget en helt ny digital infrastruktur.

Digihelse – meldinger og kalender på helsenorge.no

Digihelse – meldinger og kalender på helsenorge.no

Innbyggerne kan trygt og enkelt administrere avtaler og kommunisere med den kommunale helsetjenesten med meldinger og kalendervisning på helsenorge.no. Foto: Siv Dolmen.

MinSide

MinSide

Med MinSide får innbyggerne tilgang til digital post til og fra kommunen og fylkeskommunen.

Verktøykasse plan- og byggesak

Verktøykasse plan- og byggesak

Verktøykassen er et hjelpemiddel i arbeidet med å digitalisere plan- og byggesaksområdet i kommunene. Her vil du finne relevante verktøy for bruk i lokale omstillingsprosjekter.

SvarUt-tjenesten

SvarUt-tjenesten

KS FIKS meldingformidler er en sentralisert løsning som formidler dokumenter mellom avsender og mottaker via ulike kanaler.

KS Læring

KS Læring

KS Læring er den nasjonale løsningen for deling av kunnskap og kompetanseheving for ansatte i kommuner og fylkeskommuner.

Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)

Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (Digifin)

Finansieringsordningen gir støtte til nasjonale prosjekter som vil gi innbyggerne bedre tjenester og en enklere hverdag.

Klart språk i digitale selvbetjeningsløsninger

Klart språk i digitale selvbetjeningsløsninger

Klart språk er avgjørende når innbyggerne skal bli selvbetjente og få en god brukeropplevelse. Her finner du prinsippene som gir godt og leservennlig språk, uansett hvilket designsystem du bruker.

Mer om digitalisering

Velkommen til eKommune 2020

Velkommen til eKommune 2020

eKommune flyttes fra 27-29 april til 14-16 oktober 2020, grunnet korona-viruset. Deltakere som alt er påmeldt vil få overført gjeldende påmelding til dette tidspunkt.

Digital søknad om sosialhjelp for innbyggere i hele landet

Digital søknad om sosialhjelp for innbyggere i hele landet

Oppdatert 23.03.2020 kl. 11:35 For å gjøre det enklere å søke om sosialhjelp under koronapandemien tilbyr KS og NAV alle landets kommuner å ta i bruk digital søknad. Dermed kan både innbyggerne og NAV spare verdifull tid i søknadsprosessen.

Digitale løsninger tas i bruk på rekordtid

Digitale løsninger tas i bruk på rekordtid

Korona-pandemien utfordrer måtene vi jobber på, og nå ønsker flere kommuner å ta i bruk nye digitale løsninger.

Plattform for digital samhandling FIKS

FIKS plattformen er felles kommunal arkitektur som blant annet gjør det mulig å kommunisere på tvers av forvaltningsnivå. Plattformen utvikles i tett samarbeid med medlemmene og bygger opp under deres behov for gjennomføringkraft i digitaliseringen.

Kommuner gir regjeringen innspill om digitalisering i grunnopplæringen

Kommuner gir regjeringen innspill om digitalisering i grunnopplæringen

Mer samarbeid, satsing på fellestjenester og kompetanseløft, var noen av budskapene fra kommuner og fylkeskommuner da de møtte kunnskapsministeren til diskusjon om ny handlingsplan for digitalisering i grunnopplæringen denne uka.

Ny rapport om Akson: KS støtter hovedinnretningen

Ny rapport om Akson: KS støtter hovedinnretningen

Direktoratet for e-helse har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført et forprosjekt og oversender nå styringsdokumentet som beskriver hvordan Akson skal organiseres, finansieres og gjennomføres.

Les flere artikler

KONTAKT