Til hovedinnhold

Digitale fellesløsninger

KS bidrar til at kommunesektoren utvikler trygge, gode og effektive løsninger sammen. Det skal gi innbyggerne og næringslivet mer helhetlige tjenester. Oversikt over løsninger som kan tas i bruk finner du her, også inndelt per kommunale tjenesteområde.

Artikler

Les mer om digitale fellesløsninger

Foto: KS

KS lanserer gevinstkalkulator for klart språk

Nå kan du regne ut hvor mye du sparer på å jobbe med klart språk. En kalkulator utarbeidet av Menon på vegne av KS beregner kostnader og gevinster knyttet til klart språk.

Foto: Hege K. Fosser Pedersen, KS

KS inngår samarbeid med Digital Norway

Digitaliseringen skjer i et stadig raskere tempo og oppgavene må i økende grad løses i et samspill, på tvers av aktører og sektorer. KS og Digital Norway vil samarbeide om viktig digital kompetanse til vår sektor om blant annet personvern og KI.

Foto: KS/Hege K. Fosser Pedersen

Gunn Marit Helgesens tale til eKommune 2024

- Digitalisering er selve ryggraden i vår samfunnsstruktur. I en stadig mer kompleks og sammenvevd verden står kommunene overfor nye og utfordrende realiteter, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen i åpningstalen under årets eKommune-konferanse.

Foto: Getty images

KI på dagsorden i kommunesektoren

- KI er allerede rundt oss, over alt, det handler om hvordan vi kan ta det i bruk. Det er viktig at temaet settes på dagsorden både på politisk og administrativt nivå i kommuner og fylkeskommuner, sier Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør i KS.

Foto: KS

Viktig steg i moderniseringen av KS Læring

Sektorens tilbakemeldinger var tydelige - ”KS Læring trenger kraftig forbedring!”, og nå er arbeidet med å etablere en helt ny løsning i gang og markedet skal brukes.

Foto: DIF

KS Digitale fellestjenester har fått nye nettsider

KS Digitale fellestjenester ble etablert som eget datterselskap i KS-konsernet i fjor høst. Nå har selskapet fått nye nettsider.

Les flere artikler

KONTAKT