Fellesløsninger

KS bidrar til at kommunesektoren utvikler trygge, gode og effektive løsninger sammen. Det skal gi innbyggerne og næringslivet mer helhetlige tjenester. Oversikt over løsninger som kan tas i bruk finner du her.

Mer om digitalisering

DigiFin-løsninger tas i bruk

DigiFin-løsninger tas i bruk

Kommuner over hele landet tar nå i bruk nye løsninger utviklet i fellesskap med støtte fra finansieringsordningen DigiFin. For både DigiHelse og DigiSos ligger det an til at et titalls nye kommuner kobler seg på i løpet av året.

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Lederutfordringer i digitale omstillingsprosesser

Det er viktig at lederne tar aktivt eierskap til prosessen når kommuner skal bli mer digitale. Samtidig må alle ansatte bli involvert i prosessen, og det må være rom for ildsjeler og endringsagenter. Det viser en ny rapport laget på oppdrag fra KS.

Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel til offentlig vei

Nå kan alle søke digitalt om avkjørsel til offentlig vei

KS og Vegvesenet har gått sammen om en ny løsning som gjør det enklere å søke om avkjørsel til offentlig vei. Et felles digitalt skjema sikrer at søknaden sendes til riktig instans, og relevante opplysninger for adressen hentes inn automatisk.

Ta kontroll på tilgang i Altinn innboks

Ta kontroll på tilgang i Altinn innboks

Har din kommune kontroll på roller og rettigheter i Altinn? Det er virksomheten til mottakerne som må sørge for at ikke sensitive eller taushetsbelagte personopplysninger kommer på avveie.

Regionale digi-nettverk brer om seg

Regionale digi-nettverk brer om seg

I Hordaland, Rogaland, og Trøndelag er regionale nettverk etablert for å gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Nå er tilsvarende samarbeid om digitalisering og innovasjon under planlegging i flere andre kommuner.

Ny ministerpost bør gi mer samhandling

PRESSEMELDINGER

Ny ministerpost bør gi mer samhandling

Det er gledelig at Norge nå får sin første digitaliseringsminister. Fremover trengs det et solid løft i arbeidet på tvers av departementer og sektorer.

Les flere artikler

KONTAKT