Nå er ansvaret for den nye løsningen overført til linjen sammen med oppdaterte gevinstvurderinger. For linjen blir det sentralt å holde god kontakt med leverandør i starten og få på plass måling og en oppfølging av planlagte gevinster. Sentralt i denne sammenheng er god dialog med gevinstansvarlige i organisasjonen slik at disse følger opp effektene i henhold til gevinstplanen og der man planla uttak av gevinster.

Hovedaktiviteter i realiseringsfasen

 • Drifte den nye tjenesten

  Aktiviteter  Verktøy  Eksempler

  Drifte den nye tjenesten 

  Verktøy for kontraktsoppfølging  Lokal dokumentasjon for drift
  Holde løpende dialog med leverandøren    

 • Måle og følge opp resultater

  Aktiviteter  Verktøy  Eksempler

  Lede organisasjonen gjennom endringene

  Forankringsverktøy

  Utfylte interessentanalyser og forankringsplaner

  Måle resultater og følge opp gevinster

  Verktøy for gevinstoppfølging

  Lokalt forankringsmateriell – f.eks. presentasjoner og plakater

    Nasjonale styringsindikatorer for plan- og byggesak

  Beskrivelse av lokale styringsindikatorer