Visjonen er at plan- og byggesaksprosessen fremstår standardisert på tvers av kommunene med gode nasjonale veiledere som støtter både saksbehandler og utbygger, enten dette er en privatperson eller en næringsaktør, gjennom hele plan- og byggesaksprosessen.  

Utbygger har tilgang til relevante sjekklister og veiledningsmateriell i sitt fagsystem fra idefase plan fram til vedtatt plan og senere ved utforming og innsending av byggesøknad. Tilsvarende har saksbehandler, enten dette gjelder behandling av et planforslag eller en byggesøknad, tilgang til nasjonale sjekklister og veiledning tilrettelagt i sin arbeidsflate. De nasjonale veilederne vedlikeholdes av staten, er tilrettelagt på den statlige tjenesteplattformen FtPB og følger prinsippene for klart språk.

image1cprg.png

 

Planforslag sendes til og kontrolleres i FtPB før kommunen får tilgang til dette gjennom Fiks-plattformen, ferdig lastet opp som strukturerte data i fagsystemet. Planforslaget blir tilgjengelig i ePlanSak så fort kommunen har mottatt dette og forvaltes videre her. Saksbehandler kan inspisere forslaget i sin arbeidsflate, se dette sammen med relevante kartdata, legge inn egne kommentarer, justere foreslåtte planområder og dele dette med forslagsstiller og andre aktører gjennom et tilrettelagt «samhandlingsrom». 

Samhandlingsrommet og Fiks-plattformen tilrettelegger for integrasjon mot eksterne løsninger og innspill/tilbakemeldinger før planen vedtas. Vedtatt plan med plankart (vektorkart i 2d og 3d), planbeskrivelse, digitale reguleringsbestemmelser og gjeldende dokumenter overføres til det kommunale planregisteret. Her blir planen tilrettelagt for innsyn og selvbetjening via Fiks-plattformen. Innbygger og næringsliv kan se den vedtatte planen for egen eiendom i KS «Min side» med en tydelig beskrivelse av hvilke muligheter og begrensninger dette gir for egen eiendom. Utbyggere, meglere og andre interessenter får tilgang til planregisteret i egne fagsystem gjennom integrasjon mot Fiks GI-Plan. Innbygger og næringsliv kan på en enkel måte se hvilke begrensninger og muligheter som gjelder for en aktuell eiendom eller et geografisk område.

Enkle byggesøknader som er i samsvar med vedtatt plan, godkjennes automatisk. Georefererte BIM-modeller inngår som en naturlig del av den kommunale plan- og byggesaksbehandlingen og i dialogen mellom utbygger og saksbehandler. 

Visjonen er åpne data og gode prosesser som understøtter bærekraft og samskaping. Matrikkelen, DOK-data, økonomi og andre data er tilrettelagt som sammenhengende tjenester og integrert med kommunens fagsystem gjennom bruk av Fiks-plattformen. Dette sikrer at tjenester og komponenter fungerer sømløst uavhengig av systemleverandør. De samme dataene er også tilrettelagt for utbygger og innbygger gjennom tilrettelagte tjenestegrensesnitt.