Til hovedinnhold

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT.

Artikler

Les mer om e-helse og velferdsteknologi

Foto: Shutterstock

Webinarrekke om digitalisering

KS inviterer til faste webinarer om digitaliseringsarbeidet. Tema vil være relevante for ansatte i kommuner og fylkeskommuner, men også andre aktører. Neste webinar kommer 5. september - om KI i kommunal sektor.

Foto: Mostphotos

Anbefalte prioriteringer innen digital legemiddelhåndtering

Det er stort behov for å digitalisere legemiddelområdet. Nå kommer en ny rapport med konkrete anbefalinger om hva som bør prioriteres i tiden fremover.

Foto: Mostphotos

Regjeringen og KS inngår avtale om digitalisering

Helse- og omsorgsdepartementet og KS har inngått ny samarbeidsavtale. Avtalen skal understøtte målet i Nasjonal helse- og samhandlingsplan om én felles helsetjeneste, og bidra til økt bærekraft ved hjelp av teknologi.

Foto: KS

Nasjonal koordineringsgruppe for felles innføringsløp e-helse i kommunal sektor

Nasjonal koordineringsgruppe skal samordne innføring av e-helseløsninger. Her får du oversikt over de som deltar i koordineringsgruppen.

Foto: Foto: KDD/KARTVERKET

Ny modell for innføring av helseteknologi

KS og Norsk helsenett SF (NHN) har sammen med kommuner laget ny modell for innføring av helseteknologi og nasjonale e-helseløsninger. En ny samordnet struktur for nettverk innen e-helse vil bidra til at innføringen av e-helseløsninger går raskere.

Foto: KS

Leverandørdialog for felles journalløft

KS og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) samlet over 200 personer fra kommuner, fylkeskommuner og journalmarkedet til dialog om felles journalløft. Aldri før er det gjennomført en lignende møteplass for leverandører og kommuner.

Les flere artikler

KONTAKT