KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT.

Overgang til siste versjon av elektroniske meldinger

Overgang til siste versjon av elektroniske meldinger

Overgang til siste versjon har som mål å få virksomheter over på én versjon av standarder i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (IKT-forskriften), som står oppført med likestilte versjoner.

Webinarer om kjernejournal

Webinarer om kjernejournal

KS e-Komp samarbeider med NHN i innføringen av kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester. I den forbindelse har vi planlagt en rekke webinarer for at ansatte skal bli bedre kjent med hva innholdet i kjernejournal kan gi av nytte i tjenestene.

Melding om dødsfall og dødsårsak

Melding om dødsfall og dødsårsak

Som ledd i moderniseringen av Folkeregisteret innføres elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak.

Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste

Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjeneste

Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten på tvers av helsetjenesten. Nå er flere kommuner i gang med å ta i bruk Kjernejournal i sykehjem og hjemmetjenesten.

eID i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

eID i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonale e-helseløsninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten krever at helsepersonell med tjenstlig behov, tar i bruk elektronisk ID (eID) med høyt sikkerhetsnivå.

Om kompetansenettverk for e-helse

Om kompetansenettverk for e-helse

KS e-Komp er et kompetansenettverk innenfor helse, ledelse og digitalisering. Nettverket ivaretar kommunenes interesser båd enasjonalt og regionalt og ser helhetlig på helsesektorens behov.

Kompetanseregioner

Kompetanseregioner

Her finner du kontaktinformasjon til de regionale ressurspersonene i KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-komp)

KONTAKT