Felles journalløft skal gi kommunene bedre journalløsninger i samarbeid med leverandørmarkedet. Derfor er det behov for en god arena der alle landets kommuner og fylkeskommuner kan møte leverandørene ansikt til ansikt.

 

- Vi vil skape en trygg arena der vi kan utforske journalmarkedet sammen, og vi håper å kunne være med å løfte leverandørmarkedet for journal videre, sier innovasjonspådriver Riche Vestby i LUP.

Hensikten med konferansen er å gi kommuner og fylkeskommuner større innsikt i hvilke muligheter som finnes, hva de kan vente seg av nye løsninger fremover og gi leverandørene større forståelse for hva kommuner og fylkeskommuner trenger for å løse behovene i sin sektor.

Fra stand til stand

Over femti kommuner deltok og fikk møte flere ulike leverandører. En av dem var rådgiver i Lillestrøm kommune, Lill Monica Kirsebom som kom i samtale med gründer og tannlege i DentaApps, Ellen Merethe Høgsæt.

- Vi trenger arenaer som dette fordi det er et stort behov for bedre samkjøring. Det å få vite mer om hva som kommer fremover er nyttig, sier Kirsebom.

Høgsæt i Denta Apps mener konferansen gir en unik mulighet til å komme i dialog med fylkeskommuner og kommuner.

-  Det er få som kjenner til det vi kan bidra med når det gjelder bedre digital samhandling mellom kommune og fylkeskommune om innbyggers munnhelse, sier Ellen Merethe Høgsæt.


Over 200 deltok på leverandørkonferansen som KS og LUP arrangerte om felles journalløft. Foto: KS

- Til nå har vi ikke vært gode nok på å styrke rammene rundt vår felles leverandørdialog, slik denne arenaen nå bidrar til. Fragmenterte bestillinger blir ofte resultatet når leverandørene må forholde seg til hver enkelt kommune. Da blir det også vanskelig for leverandørene å vite hva som er viktigst for kommunene. Derfor er det viktig at kommunesektoren nå har satt en felles retning gjennom felles rammer og anbefalinger som det kan tas utgangspunkt i når nye journalløsninger skal anskaffes, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen åpnet konferansen med å si at regjeringen er opptatt av å gi næringslivet gode, forutsigbare rammer og understreket hvor viktig det er at sentrale aktører, slik som helsepersonell, kommune, stat og leverandører samarbeider til det beste for innbygger.

Felles rammer og anbefalinger

I arbeidet med felles journalløft er det laget felles rammer og anbefalinger for å gi kommunene støtte i anskaffelsesprosessen. Samtidig får leverandørene vite hva sektor forventer av dem. Over 70 kommuner er allerede i gang med å anskaffe journalsystem, mens 100 andre kommuner skal snart i gang med journalanskaffelser.

Lenkeblokk Icon Felles rammer og anbefalinger ved anskaffelser

Målet er at dokumentet skal understøtte kommunenes anskaffelsesprosesser, skape felles retning, samt gi leverandørmarkedet en klarere forståelse av forventninger og rammer som de vil måtte forholde seg til i kommende anskaffelser.