Digitalisering i helse- og omsorgsektoren (e-helse)

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Mer om e-helse

Tar omkamp om den omstridte e-helseloven

Tar omkamp om den omstridte e-helseloven

KS ber Støre-regjeringen trekke forslag om endringer i Pasientjournalloven som Solberg-regjeringen har fremmet i neste års statsbudsjett. Forslaget innebærer innføring av et nytt prinsipp i styring av kommunene.

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Digitale løsninger for bedre kontroll med importsmitte

Importsmitte er en av årsakene til at smittetrykket i Norge har gått i bølger. Fiks innreise er en ny tjeneste som vil gjøre det enklere for kommunene å følge opp at personer som kommer til Norge overholder karantenebestemmelser.

Bergen først ut med pasientens legemiddelliste

Bergen først ut med pasientens legemiddelliste

Pasientsikkerheten løftes til et nytt nivå når helsetjenestene kan dele oppdaterte legemiddelopplysninger på tvers for den enkelte pasient. – En viktig milepæl som bidrar til tryggere legemiddelbehandling for innbyggerne, sier Terje Wistner i KS.

Enige om innføring av nasjonale e-helseløsninger

Enige om innføring av nasjonale e-helseløsninger

Digitalisering av helse- og omsorgssektoren er et felles mål for kommune og stat. Nå har Helse- og omsorgsdepartementet og KS blitt enige om et samarbeid for innføring av nasjonale e-helseløsninger.

Mange kommuner bruker elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

Mange kommuner bruker elektronisk melding om dødsfall og dødsårsak

Åtti prosent av alle norske kommuner bruker elektronisk løsning for å melde dødsfall og dødsårsak. Det gjør at folkeregisteret og dødsårsaksregister blir oppdatert med rett informasjon til rett tid.

Rask og sikker innmelding av dødsfall og dødsårsak

Rask og sikker innmelding av dødsfall og dødsårsak

206 kommuner har tatt i bruk elektronisk løsning for å melde dødsfall og dødsårsak. Det gir rask og sikker innmelding og bedre personvern.

Les flere artikler

KONTAKT