Til hovedinnhold

Digitalisering i helse- og omsorgsektoren (e-helse)

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Artikler

Foto: Illustrasjon: Wemake

Kommunal portefølje

Kommunal portefølje viser aktivitetene som må til for nå målene på e-helseområdet.

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

KS har sammen med kommunene plukket ut fem e-helseområder som vil gi gevinster i form av bedre pasientsikkerhet og økt kvalitet i årene fremover. Se filmen og få med deg hvilke e-helsesatsninger som bør prioriteres først.

Foto: Illustrasjon: Wemake

Innbyggertjenester

Innbyggertjenester skal gi innbygger enklere tilgang på relevant helseinformasjon, og gjøre det mulig å samhandle med helsepersonell i kommunene på en trygg og sikker måte.

Foto: Illustrasjon: Wemake

Legemiddelområdet

To av fem avvik i kommunen er knyttet til legemiddelfeil. Digitalisering av legemiddelområdet er nødvendig for å sikre riktig legemiddelbruk og øke pasientsikkerheten.

Foto: Illustrasjon: Wemake

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Bruk av teknologi i digital hjemmeoppfølging kan øke brukerens selvstendighet og mestring, samtidig som det frigjør tid for helsepersonell.

Foto: Illustrasjon: Wemake

Digitale fellesløsninger

Digital fellesløsninger vil bidra til økt effektivitet og pasientsikkerhet.I tillegg vil det gi innbygger og næringsliv mer helhetlige, sikre og kostnadseffektive tjenester.

Foto: Illustrasjon: Wemake

Digital samhandling

Digital samhandling er digitale tjenester og plattformer som knytter helse-Norge sammen og som gir trygg og effektiv deling av helseinformasjon mellom helsepersonell og innbygger.

Foto: Illustrasjon: Wemake

Samstyring e-helse

Stat og kommunen må samarbeide som likeverdig parter for å lykkes med nasjonale e-helseløsninger. Løsningene må utvikles i fellesskap og understøtte visjonen om gode sammenhengende tjenester.

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)Foto: Norsk Helsenett

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT.

Foto: Colourbox.com

Kommunenettverk for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Kommuner som skal innføre velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging, kan få støtte av et nyetablert kommunenettverk. Alle landets regioner har egen koordinator i nettverket.

Mer omdigitalisering

Modell for innføring av velferdsteknologi

Nå finner du Helhetlig tjenestemodell digitalt tilgjengelig på ks.no. Modellen forklarer hvilke roller og oppgaver kommuner bør ivareta dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene.

Foto: Scanstock

Kunnskapsoppsummering om digitalisering av legemiddelområdet

Digitalisering av legemiddelområdet er nødvendig for å bidra til riktig legemiddelbruk og øke pasientsikkerheten. Det pågår mange initiativ, nå er de samlet i en oppsummering KS har laget i samarbeid med kommuner.

Foto: Johnèr Bildbyrå

KS viderefører felles arbeid for å bedre kommunenes journaler

KS viderefører, i samarbeid med kommuner, arbeidet med å bedre kommunenes journaler. Norsk helsenett går også inn som samarbeidspartner i det videre arbeidet.

Foto: KS

Nytt selskap skal bli et lokomotiv i digitaliseringsarbeidet

- KS Digitale fellestjenester AS (DIF) er et «ektefødt barn» av kommunal sektors vilje og evne til å samarbeide om vanskelige oppgaver som løses best i fellesskap, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen under markeringen av oppstarten av selskapet.

Foto: Shutterstock

Hele Norge digitaliserer skjenkebevilling

KS, Skatteetaten og Digitaliseringsnettverkene har arrangert webinar om hvordan man på en enklere måte kunne bestille vandelsvurdering fra Skatteetaten ved behandling av skjenkebevilling.

Foto: Mostphotos

Sjekk rutiner for å sende og motta taushetsbelagt post i Altinn og SvarUt

I lys av sommerens hendelser med uåpnet post i Altinn, minner vi om viktigheten av at alle kommuner og fylkeskommuner har gode rutiner for sending og mottak av digitale meldinger fra og til virksomhetene i kommunen.

Les flere artikler

KONTAKT