Digitalisering i helse- og omsorgsektoren (e-helse)

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Digitale fellesløsninger - Helse

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

KS har sammen med kommunene plukket ut fem e-helseområder som vil gi gevinster i form av bedre pasientsikkerhet og økt kvalitet i årene fremover. Se filmen og få med deg hvilke e-helsesatsninger som bør prioriteres først.

Innbyggertjenester

Innbyggertjenester

Innbyggertjenester skal gi innbygger enklere tilgang på relevant helseinformasjon, og gjøre det mulig å samhandle med helsepersonell i kommunene på en trygg og sikker måte.

Legemiddelområdet

Legemiddelområdet

To av fem avvik i kommunen er knyttet til legemiddelfeil. Digitalisering av legemiddelområdet er nødvendig for å sikre riktig legemiddelbruk og øke pasientsikkerheten.

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging

Bruk av teknologi i digital hjemmeoppfølging kan øke brukerens selvstendighet og mestring, samtidig som det frigjør tid for helsepersonell.

Digitale fellesløsninger

Digitale fellesløsninger

Digital fellesløsninger vil bidra til økt effektivitet og pasientsikkerhet.I tillegg vil det gi innbygger og næringsliv mer helhetlige, sikre og kostnadseffektive tjenester.

Digital samhandling

Digital samhandling

Digital samhandling er digitale tjenester og plattformer som knytter helse-Norge sammen og som gir trygg og effektiv deling av helseinformasjon mellom helsepersonell og innbygger.

Samstyring e-helse

Samstyring e-helse

Stat og kommunen må samarbeide som likeverdig parter for å lykkes med nasjonale e-helseløsninger. Løsningene må utvikles i fellesskap og understøtte visjonen om gode sammenhengende tjenester.

Kommunal portefølje

Kommunal portefølje

Kommunal portefølje viser aktivitetene som må til for nå målene på e-helseområdet.

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT.

Mer om e-helse

Les flere artikler

KONTAKT