Til hovedinnhold

E-helse

Ved å bruke teknologi i helse- og omsorgstjenesten får vi effektive og trygge helsetjenester som ivaretar innbyggernes behov.

Artikler

Foto: Mostphotos

Fagwebinar om helhetlig tjenestemodell

Praktisk arbeid med helhetlig tjenestemodell og erfaringer fra velferdsteknologi til barn og unge er tema for et webinar 24. april klokka 08.15-09.00.

Foto: Mostphotos

Regjeringen og KS inngår avtale om digitalisering

Helse- og omsorgsdepartementet og KS har inngått ny samarbeidsavtale. Avtalen skal understøtte målet i Nasjonal helse- og samhandlingsplan om én felles helsetjeneste, og bidra til økt bærekraft ved hjelp av teknologi.

E-helseløsningerFoto: Illustrasjon: Bly

E-helseløsninger

KS har i samarbeid med kommuner laget en oversikt med prioriterte digitale løsninger for en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Innføringsklare løsninger og løsninger under utvikling følger opp innsatsområdene i kommunal sektors ambisjoner.

Foto: Foto: KDD/KARTVERKET

Ny modell for innføring av helseteknologi

KS og Norsk helsenett SF (NHN) har sammen med kommuner laget ny modell for innføring av helseteknologi og nasjonale e-helseløsninger. En ny samordnet struktur for nettverk innen e-helse vil bidra til at innføringen av e-helseløsninger går raskere.

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdetFoto: Mostphotos

Kommunal sektors ambisjoner på e-helseområdet

KS har sammen med kommunene plukket ut fem e-helseområder som vil gi gevinster i form av bedre pasientsikkerhet og økt kvalitet i årene fremover. Se filmen og få med deg hvilke e-helsesatsninger som bør prioriteres først.

Felles rammer og anbefalinger ved anskaffelserFoto: Illustrasjon: Wemake

Felles rammer og anbefalinger ved anskaffelser

Mange kommuner vil de nærmeste årene gjennomføre anskaffelser av journaler. Sammen med kommuner har KS laget Felles rammer og anbefalinger som vil gi kommunene støtte i anskaffelsesprosessen. Samtidig får leverandørene vite hva sektor forventer av dem.

Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologiFoto: Illustrasjon: Fete Typer

Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi

Helhetlig tjenestemodell er et verktøy for kommuner som skal implementere velferdsteknologi. Modellen gir oversikt over oppgaver, roller og ansvar som bør ivaretas dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene.

Foto: Getty Images

Webinarer om e-helse

KS inviterer kommuner og fylkeskommuner til fagwebinarer om aktivitetene på e-helseområdet. Det vil blant annet handle om løsninger klare til bruk, hva som er smart med tanke på innføring og viktige felles aktiviteter fremover.

VelferdsteknologiFoto: Illustrasjon: Wemake

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi handler om å gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet og større mulighet til å klare seg på egenhånd.

Foto: Illustrasjon: Wemake

Samstyring e-helse

Stat og kommunen må samarbeide som likeverdig parter for å lykkes med nasjonale e-helseløsninger. Løsningene må utvikles i fellesskap og understøtte visjonen om gode sammenhengende tjenester.

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)Foto: Norsk Helsenett

KS kompetansenettverk for e-helse (KS e-Komp)

KS kompetansenettverk for e-helse hjelper kommunesektoren med å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger, et arbeid som tidligere ble ivaretatt av KomUT.

Felles journalløft for kommunerFoto: Illustrasjon: Wemake

Felles journalløft for kommuner

Felles kommunal jorunal skal realisere målbildet om én innnbygger - én journal. Målet er at informasjonen den enkelte helsearbeider trenger lett blir tilgjengelig i de verktøyene de bruker til daglig.

Mer om e-helse og velferdsteknologi

Foto: KS

Nasjonal koordineringsgruppe for felles innføringsløp e-helse i kommunal sektor

Nasjonal koordineringsgruppe skal samordne innføring av e-helseløsninger. Her får du oversikt over de som deltar i koordineringsgruppen.

Foto: KS

Leverandørdialog for felles journalløft

KS og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) samlet over 200 personer fra kommuner, fylkeskommuner og journalmarkedet til dialog om felles journalløft. Aldri før er det gjennomført en lignende møteplass for leverandører og kommuner.

Foto: KS

Digitalisering i tannhelsetjenesten

Fylkeskommunekollegiet er enige om å sette i gang et felles arbeid for å sikre gode journalløsninger for den offentlige tannhelsetjenesten.

Foto: Dag Tynes

eKommune 2024: Menneske og teknologi

Hvordan vil teknologien som del av løsningen på de store samfunnsutfordringene påvirke mennesker og samspillet mellom oss? På eKommune-konferansen 17.-19. april får du svar. Det er fremdeles mulig å melde seg på digitalt.

Foto: KS

Nå kan innbyggere ha ledsagerbeviset digitalt

Med ledsagerbeviset kan du ha med deg ledsager på arrangementer uten ekstra kostnader. Nå tilbyr flere kommuner digitalt ledsagerbevis, slik at du alltid har det tilgjengelig på telefonen.

Foto: Flickr

Pasientens journaldokumenter

Pasientens journaldokumenter i kjernejournal vil gi helsepersonell med tjenstlig behov tilgang til journaldokumenter fra andre virksomheter. Løsningen er foreløpig kun innført for fastleger, og skal utvikles videre for innføring i kommunene i 2024.

Les flere artikler

KONTAKT