KS e-Komp bidrar i utbredelse av Kjernejournal i kommunene

Kjernejournal inneholder nyttige helseopplysninger som følger pasienten på tvers av helsetjenesten.

Arendal kommune var først ute, og totalt 20 kommuner kom i gang i 2020. Etter det første halvåret av 2021 er det totalt ca 50 kommuner som har tatt i bruk Kjernejournal. Det tilsvarer 14 % av antall kommuner og kommunene som er i gang har 32 % av innbyggerne i landet. Alle fylker har minst en kommune som er i gang. Alle tre systemer som benyttes i tjenestene, Gerica, Profil og Dips Front, er klare med integrasjon mot kjernejournal.

Kjernejournal har vært i bruk i andre deler av helsetjenesten i flere år. I år er det etablert et utbredelsesprosjekt for kjernejournal til sykehjem og hjemmetjenester ledet av Norsk Helsenett i samarbeid med KS e-Komp.

Direktoratet for e-helse eier prosjektet og KS sitter i styringsgruppen. Det er også med representanter fra kommunene som deltar i KS e-Komp.

KS e-Komp bidrar i utbredelsen av Kjernejournal, og skal i tillegg hente inn og bidra til å spre erfaringene som er gjort så langt. For mer informasjon, ta gjerne kontakt med KS e-Komp i din region, eller leder for KS e-Komp Marianne Sætehaug (se kontaktinfo nederst, under artikkelen).

Ønsker du å lese mer om Kjernejournal og Kjernejournal for kommuner, se mer på nettsidene til Norsk Helsenett. 

 

Kartet viser hvilke kommuner som er i gang:

 

Nasjonale e-helseløsninger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten krever at helsepersonell med tjenstlig behov, tar i bruk elektronisk ID (eID) med høyt sikkerhetsnivå.

Lenkeblokk Icon eID i de kommunal helse- og omsorgstjenestene