Etter at en løsning er definert som «klart til bruk», i tråd med etablerte kriterier, og er besluttet inkludert i KS kommunal sektors portefølje, vil Nasjonal koordineringsgruppe koordinere og samordne innføringsløp og felles prosesser.

Nasjonal koordineringsgruppe rapporterer til KS Fag- og prioriteringsutvalg e-helse.

Formål:

  • Koordinere og samordne felles innføringsløp innen e-helse, som gjennomføres i og av nettverksressurser i regionene.
  • Avklare hvilke innføringsløp som skal gjennomføres felles, basert på «klar-til-bruk» dokumentasjon.
  • Avklare innføringsleder (koordinator) for de valgte innføringsløp og nedsette arbeidsgrupper (med nettverksressurser), som vil detaljplanlegge og gjennomføre innføringsløpene.
  • Følge opp status og motta rapportering på fremdrift for de enkelte innføringsløpene.
  • Sikre evaluering av innføringsløpene og foreslå tiltak for å redusere risiko og øke gjennomføringstakten.
  • Oppsummere og formidle erfaring og tilbakemeldinger fra pågående og gjennomførte felles innføringsløp.
Bilde uten beskrivelse