Kart av kompetanseregioner

Kompetansenettverk Øst Kompetansenettverk Sør Kompetansenettverk Vest Kompetansenettverk Midt Kompetansenettverk Nord

De regionale KS e-komp nettverkene består av fagpersoner i kommunene innenfor pleie- og omsorg og helsestasjon, gjerne rådgivere og systemansvarlige i kommunene, samt personer med annen spisskompetanse