Mandat 2012 -2014

  • Alle kommuner skal være tilknyttet helsenettet innen 31.12.2013
  • Alle kommuner skal sende og motta pleie- og omsorgsmeldinger innen 31.12.2014
  • Alle kommuner skal øke bruken av andre typer elektroniske meldinger (basismeldinger og SYSVAK)