Internkontroll i kommunene

Kommunesektoren har ansvar for mange tjenester av stor betydning for folks liv. Vi forvalter store ressurser og er avhengige av tillit fra innbyggerne. Internkontrollen er en del av kommunens styring og ledelse. Den hjelper oss å holde orden i eget hus.

Hvorfor skal vi ha internkontroll?

Hvorfor skal vi ha internkontroll?

Det korte svaret på det er at vi skal ha internkontroll fordi det står i loven. Det litt lenger svaret er at vi skal ha god internkontroll fordi det er god ledelse, fordi det lønner seg og fordi det skaper kvalitet og trygghet.

God internkontroll er mer enn å følge loven

God internkontroll er mer enn å følge loven

Kommuneloven sier at kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges. Dette er et minimumskrav som setter rammer for statlig tilsyn. I praksis vil internkontrollen ofte inneholde mer enn lovens minimumskrav.

Kommunedirektørens internkontroll - veileder

KS har utarbeidet en praktisk veileder til bruk for kommunedirektører og andre ledere som ønsker å forbedre den administrative internkontrollen.

Modell for god internkontroll

Modell for god internkontroll

I kommunesektoren er internkontrollarbeidet omfattende og komplisert. Det kan være vanskelig å få oversikt. Derfor har KS utviklet en samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner.

Milepæler for internkontrollen

Milepæler for internkontrollen

Modenhetspyramiden gir et bilde på ulike milepæler for internkontroll og hva som kjennetegner dem. Pyramiden er nyttig for å finne ut hvilket nivå på internkontroll den enkelte kommune har, og hvor man ønsker å være.

Hvor skal vi begynne?  Internkontroll på 1-2-5

Hvor skal vi begynne? Internkontroll på 1-2-5

Kommunedirektøren har det overordnede og samlede ansvaret for hele kommunen/fylkeskommunen. Gjennom delegering får ledere på ulike nivåer ansvar for internkontroll på sitt område, men kommunedirektøren har alltid ansvar for hele organisasjonen.

Les mer om internkontroll

Les flere artikler

KONTAKT