Internkontroll i kommunene

Kommunesektoren har ansvar for mange tjenester av stor betydning for folks liv. Vi forvalter store ressurser og er avhengige av tillit fra innbyggerne. Internkontrollen er en del av kommunens styring og ledelse. Den hjelper oss å holde orden i eget hus.

Opptak av webinaret 22. oktober 2021: Kom i gang med internkontroll

Opptak av webinaret 22. oktober 2021: Kom i gang med internkontroll

Her får du høre Tina Skarheim snakke om hva som er minimums-internkontroll, god internkontroll og fordelene med å ha en risikobasert internkontroll.

Kompetansepakke for kommuner og fylkeskommuner

Kompetansepakke for kommuner og fylkeskommuner

Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommuner og fylkeskommuner skal gjennomføre og dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og informasjonssikkerhet.

Podkastserie om internkontroll

Podkastserie om internkontroll

Hva er forholdet mellom kontroll og tillit? Og skal det være lov å gjøre feil? Hør podkastserien vår "Orden i eget hus" om internkontroll i kommunene.

Last ned

Internkontroll - veileder, bilde

Foto: KS

Lenkeblokk Icon Kommunedirektørens internkontroll (PDF)
Nye regler om internkontroll trer i kraft 1. januar

Nye regler om internkontroll trer i kraft 1. januar

Fra 1. januar 2021 gjelder nye regler om internkontroll i kommunene, med tydeliggjøring av kommunedirektørens ansvar. Men fortvil ikke – KS har laget en veileder med det du trenger å vite.

E-læring og digital opplæring i internkontroll

E-læring og digital opplæring i internkontroll

På KS Læring er det tilgjengelig E-læring og digital opplæring i internkontroll for ledergrupper og ledere.

Ingen grunn til bekymring? En film om internkontroll

Møt Linda Storset, kommunedirektør i Storset kommune. Hun har fått oppleve på kroppen hva det vil si å ha det øverste ansvaret i kommunen - og hvorfor internkontroll er viktig.

Hvorfor skal vi ha internkontroll?

Hvorfor skal vi ha internkontroll?

Det korte svaret på det er at vi skal ha internkontroll fordi det står i loven. Det litt lenger svaret er at vi skal ha god internkontroll fordi det er god ledelse, fordi det lønner seg og fordi det skaper kvalitet og trygghet.

God internkontroll er mer enn å følge loven

God internkontroll er mer enn å følge loven

Kommuneloven sier at kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll for å sikre at lover og forskrifter følges. Dette er et minimumskrav som setter rammer for statlig tilsyn. I praksis vil internkontrollen ofte inneholde mer enn lovens minimumskrav.

Modell for god internkontroll

Modell for god internkontroll

I kommunesektoren er internkontrollarbeidet omfattende og komplisert. Det kan være vanskelig å få oversikt. Derfor har KS utviklet en samlet modell for internkontroll i kommuner og fylkeskommuner.

Milepæler for internkontrollen

Milepæler for internkontrollen

Modenhetspyramiden gir et bilde på ulike milepæler for internkontroll og hva som kjennetegner dem. Pyramiden er nyttig for å finne ut hvilket nivå på internkontroll den enkelte kommune har, og hvor man ønsker å være.

Hvor skal vi begynne?  Internkontroll på 1-2-5

Hvor skal vi begynne? Internkontroll på 1-2-5

Kommunedirektøren har det overordnede og samlede ansvaret for hele kommunen/fylkeskommunen. Gjennom delegering får ledere på ulike nivåer ansvar for internkontroll på sitt område, men kommunedirektøren har alltid ansvar for hele organisasjonen.

Tre råd på veien mot intern kontroll

Tre råd på veien mot intern kontroll

Å ha god internkontroll handler om hva vi gjør, og om hvordan vi gjør det. Å styrke internkontrollen dreier seg om mye av det samme, men vi konsentrerer oss om det som skal forbedres.

Les mer om internkontroll

Les flere artikler

KURS OG KONFERANSER

KONTAKT