Ønsker du at kommunedirektørens ledergruppe i din kommune diskuterer internkontroll og enes om grep for å styrke internkontrollen?

Er det ledere i kommunen som kan ha nytte av en rask innføring i internkontroll?

Hvor kan virksomheter eller tjenester som skal i gang med risikovurderinger finne forklaring på hvordan det kan gjøres?

På KS Læring finnes ulike elæringsverktøy med korte opplæring og oppgaver, utformet spesielt for ledere og medarbeidere i kommunal sektor.

Ved bruk av humor og smarte metoder inviterer «kommunedirektørene» Ståle og Sture kommunedirektørens ledergruppe til å ta noen av de sentrale diskusjonene: Hva er status på internkontrollen hos oss, hva skal vi prioritere fremover og hvordan kan vi motivere våre ansatte til å arbeide med internkontroll?

Kurset «Internkontroll for kommunedirektørens ledergruppe» er utformet slik at det kan gjennomføres i løpet av et ledermøte.

Kurset «Internkontroll for kommunale ledere» gir deltakeren kunnskap om hva internkontroll er og hva som er mellomlederens rolle og ansvar i internkontrollarbeidet. Kurset består av korte forelesninger og quizer.

For virksomheter som skal gjennomføre en risikovurdering anbefaler vi kurset «Risikovurdering steg for steg».  Kurset er utformet slik at grupper kan arbeide med risikovurderinger i fellesskap, og foreleser leder deltakerne gjennom prosessen steg for steg.