Over tre episoder reflekterer Trude Andresen fra Øvre Eiker, Rannveig Mogren fra Gausdal og Gudrun Grindaker, leder for Norsk Rådmannsforum over ulike aspekter ved kommunenes internkontroll.

Hva tenker de om forholdet mellom kontroll og tillit? Og skal det være lov å gjøre feil? Innovasjon er et viktig satsningsområde for kommunesektoren, vil internkontroll hindre innovative løsninger? Klarer kommunene å jobbe risikobasert og hvordan klarer de å ha fokus på de viktigste risikoene?

Lenkeblokk Icon Her finner du podkastserien

Episode 1: Det handler om tillit

Hvorfor i jobbe med internkontroll og hvordan gjør man egentlig det? Hva tenker kommunedirektørene om forholdet mellom kontroll og tillit?

 

Episode 2: Internkontroll, innovasjon og forbedringsarbeid

Internkontroll og innovasjon - kan vi gjøre begge deler, og hvilke gevinster vil det i så fall gi?

 

Episode 3: KS sine tre råd om internkontroll

Kommunedirektørene snakker om hvordan jobber man med risiko og risikovurderinger i kommunene. Og hva mener Trude Andresen når hun snakker om de svake signalene?