Hva er vi bekymret for at kan gå galt? Og hva gjør vi for å forhindre det? Disse spørsmålene stiller de seg, og jobber for å skape sammenheng i hele organisasjonen når det gjelder internkontrollarbeidet. De ser internkontroll som en del av sitt helhetlige kvalitetssystem, og har jobbet spesielt med å skape ny forståelse av risiko og sårbarhetsarbeidet helt ut i virksomhetene.

Internkontroll Sarpsborg