- Stjele med stil og dele med glede, er jo et greit motto her hos oss, sier rådgiver for virksomhetsstyring Arne Karlsen. På IK-HUB i januar 2022 presenterte Karlsen fylkeskommunens strategi for innføring av internkontroll og et verktøy for modenhetsanalyse.

Modenhetsanalysen brukes for at de ulike virksomhetene blir bevist på eget ståsted i internkontrollarbeidet og gi et godt utgangspunkt for utvikling- og forbedringsarbeid.

 

Agder fylkeskommune har basert mye av sitt materiale på KS sin veileder og videreutviklet og tilpasset det til fylkeskommunens behov – og deler gladelig med resten av Kommune-Norge. 

Lenkeblokk Icon Agder fylkeskommune – Presentasjon av strategi for internkontroll Lenkeblokk Icon Agder fylkeskommune – Veileder for innføring av internkontroll Lenkeblokk Icon Agder fylkeskommune – Modenhetsanalyse internkontroll mal Lenkeblokk Icon Agder fylkeskommune – Modenhetsanalyse Næring Kultur og Kulturminnevern tilskuddsordningen Lenkeblokk Icon Agder fylkeskommune – Sjekkliste for internkontroll – til ledelsens årlige gjennomgang