Verktøy som overordnet vurdering av helheten i internkontrollen og bruk av modenhetspyramiden blir presentert og vi får se eksempler på hvordan verktøyene kan brukes. Avslutningsvis omtales den nye bestemmelsen om årlig rapportering til kommunestyret.