Har du spørsmål og problemstillinger du kunne tenke deg å diskutere med andre som har samme rolle? Da kan IK-HUB’en være noe for deg!

KS inviterer med jevne mellomrom til «IK-HUB» - en digital møteplass for deg som jobber med internkontroll i kommuner eller fylkeskommuner.

På disse møtene presenterer ulike kommuner hvordan de arbeider med internkontroll, og man diskuterer problemstillinger deltakerne har med seg i mindre grupper. Du får dermed en anledning til å skape deg et faglig nettverk og få innsikt i hvordan andre kommuner har valgt å arbeide med internkontroll.

IK-HUB er en åpen arena som du selv melder deg på fra gang til gang.

Planlagte IK-HUB’er 2023:

Lenkeblokk Icon 31. januar kl 09:00-11:00 - Klikk her for påmelding Lenkeblokk Icon 15. mars kl 12:00-14:00 - Klikk her for påmelding Lenkeblokk Icon 11. mai kl 13:00-15:00 - Klikk her for påmelding

Program

Program for kommende møte i IK-HUB