Har du spørsmål og problemstillinger du kunne tenke deg å diskutere med andre som har samme rolle? Da kan IK-HUB’en være noe for deg!

KS inviterer med jevne mellomrom til «IK-HUB» - en digital møteplass for deg som jobber med internkontroll i kommuner eller fylkeskommuner.

På disse møtene presenterer ulike kommuner hvordan de arbeider med internkontroll, og man diskuterer problemstillinger deltakerne har med seg i mindre grupper. Du får dermed en anledning til å skape deg et faglig nettverk og få innsikt i hvordan andre kommuner har valgt å arbeide med internkontroll.

IK-HUB er en åpen arena som du selv melder deg på fra gang til gang.

Planlagte IK-HUB’er ut 2024:

Lenkeblokk Icon 20. februar 14.00-15.30 - Klikk for påmelding Lenkeblokk Icon 15. april 14.00-15.30 - Klikk for påmelding Lenkeblokk Icon 4. juni 14.00-15.30 - Klikk for påmelding