Det jobbes systematisk med blant en tverrsektoriell ressursgruppe som møtes jevnlig. Sigdal deler suksessfaktorer og OBS-punkter i presentasjonen under.

Lenkeblokk Icon Orden i eget hus - Internkontroll i Sigdal kommune (PPT)