Hva er avvik og når skal det føres avvik? Oddveig Hallingstad Trovik, spesialrådgiver i kommunedirektørens stab, holdt et interessant innlegg i IK-HUB i januar 2023. Her trakk hun opp ulike problemstillinger med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven og uttalelser fra Arbeidstilsynet. Hun presenterte ulike refleksjonsoppgaver som også kan benyttes i andre kommuner.

HMS-avvik, erfaringer og refleksjoner (pdf)