Last ned

Foto: KS

Foto: KS

Lenkeblokk Icon Kommunedirektørens internkontroll (PDF)

Det er ikke sikkert at alle kommuner skal ha ambisjon om å være på toppen av pyramiden, men alle bør gjøre seg opp en mening om hva som er akseptabelt nivå for sin internkontroll. Vi sier at en organisasjon er helt «moden» når internkontrollen er integrert, og kjennetegnes av at:

 • Internkontroll ivaretas i ledelse og styring 
 • Internkontroll er synlig i planer og årshjul 
 • Kommunen har en enhetlig rapportering  
Bilde uten beskrivelse

Modenhetspyramiden gir et bilde på de ulike nivåene av internkontroll i kommuneorganisasjonen. Figur: KS

Hvor står vi nå?

Et endringsarbeid bør alltid starte med en analyse av dagens situasjon: Hvor står vi nå? En analyse av dagens situasjon gjør det enklere å se hva som er viktigst å komme i gang med. Økt innsikt kan også gi bedre forståelse for hva som skal oppnås med et utviklingsarbeid. Dette kan særlig ha verdi når du skal formidle behovet videre til andre, slik at flere erkjenner behovet for endring.  

Tenk gjennom 

 • Hvordan vurderer vi egen modenhet i dag? 
  • Hvilket nivå i pyramiden er vi på? 
 • Hva kjennetegner oss?  
  • Vår organisering 
  • Vår organisasjonskultur 
  • Våre erfaringer  
 • Er vår internkontroll på et akseptabelt nivå? 
 • Hva er vårt ambisjonsnivå? 
  • Hvor vil vi? 
  • Hva er vårt behov? 
 • Hva skal til for at vi beveger oss videre? 

Du kan lese mer om dette i veilederen i del 3.5 og del 5.3.