I 2021 gjennomførte Trondheim kommune en utredning og kartlegging av statusen for Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). 

Spørreundersøkelsen gikk til alle ledernivå, arbeidsmiljøgrupper, verneombud og aktuelle aktører / ansvarlige i kommunen. 

Arbeidet resulterte i en utredningsrapport og en lang tiltaksliste. Rådgiver og prosjektleder i Kommunedirektørens fagstab, Elin E. 
Sotberg Harder har ledet arbeidet og presenterte sentrale funn og videre tiltak på IK-HUB i oktober 2021.   

Lenkeblokk Icon Internkontroll og ROS-analyser i Trondheim