I februarutgaven av IK-HUB fikk vi besøk av kommunedirektør i Gausdal kommune og hun holdt et innlegg hvor virksomhetsstyring og internkontroll ble sett i sammenheng. Kommune har arbeidet systematisk med internkontroll over lang tid og kommunedirektøren har vært svært engasjert i dette arbeidet. Vi fikk innsikt i hvordan kommunen har arbeidet, hvilke valg de har tatt og hvilken rolle kommunedirektøren har tatt i arbeidet. Hun ble også utfordret på å gi noen råd om hvordan man spille kommunedirektøren god på internkontrollområdet.  

Se presentasjonen (pdf)

Se håndbok for virksomhetsstyring (pdf)