Yngve Rønning, kommunaldirektør for barnehage og skole i Ullensaker kommune deltok i HUB’en 11. mai 2023 og snakket om hvordan kommunen har arbeidet med internkontroll. Prosessen startet med en overordnet risikovurdering våren 2021, og de ble raskt opptatt av at de må få internkontroll til å bli relevant for den enkelte ansatte.

Se presentasjonen fra foredraget