Til hovedinnhold

Råd til kommuner som slår seg sammen

Å slå sammen kommuner er omfattende og tidkrevende. Noen kommuner har allerede vært gjennom prosessen, og kan dele sine erfaringer. Her har vi samlet gode tips og råd om hva dere bør tenke på ved kommunesammenslåing og hvordan dere bør legge opp løpet.

Artikler

SISTE OM KOMMUNEREFORM

Foto: Una Voss Christoffersen, KS

Nye kommunenummer fra 2024

114 kommuner får nye kommunenummer ved årsskiftet. Nummeret endres i fylker som splittes og alle kommunene i disse fylkene får nye kommunenummer fra 2024.

Foto: Shutterstock

Uakseptabel overkjøring av det lokale selvstyret

KS mener at regjeringen overkjører lokaldemokratiet når de åpner opp for å dele Kristiansand kommune i strid med kommunestyrets eget vedtak.

Foto: Danmark Venstre

Hva kan vi lære av danskene?

Antallet danske kommuner har de siste to tiårene blitt redusert fra 271 til 98. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen kommer til Vikens strategikonferanse 5. mars for å snakke om danske erfaringer og politisk lederskap for det neste tiåret.

Foto: Rasmus Olsen, Flickr

Merverdiavgift: Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

I forbindelse med de kommende sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner reiser det seg særskilte spørsmål knyttet til bestemmelsene om merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. Her finner du en orientering om gjeldende regler.

Foto: Visit Oslo

Matrikkelen og grunnboken stenger i desember

Kartverket anbefaler at kommunene ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november.

Foto: Rune Bjørkli, KS

Fylke eller region?

I KS' vedtekter har vi fylkesmøter og fylkesstyrer. De nye fylkesstyrene velges nå i november på fylkesmøtene i de nye fylkene. Alle de nye fylkestingene og kommunestyrene velger utsendinger til KS' fylkesmøter.

Les flere artikler

KONTAKT