- Det er et oppsiktsvekkende brudd med Hurdalsplattformen, som har knyttet et nasjonalt vedtak om oppløsning til at kommunestyret selv ber om det, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

For to år siden ble Søgne og Songdalen slått sammen med Kristiansand til en ny kommune. Bystyret i Kristiansand vedtok å holde fast ved de nye kommunegrensene. Nå åpner regjeringen opp for en folkeavstemning blant innbyggerne i tidligere Søgne og Songdalen kommune.

Ikke ulovlig, men uvanlig uklokt

- Inndelingsloven gir departementet selvstendig rett til å gjøre dette. Vi reiser ikke spørsmål ved det juridiske ved dette, men vi mener det er en uvanlig uklok beslutning. Regjeringen kjører dampveisvals over lokaldemokratiet, sier Helgesen  

Helgesen viser til paragraf 39 i Grunnloven, der det står at

«Innbyggjarane har rett til å styre lokale tilhøve gjennom lokale folkevalde organ. Nærare føresegner om det lokale folkevalde nivået blir fastsette i lov.»

- Prinsippet om at innbyggerne selv styrer lokale saker gjennom  lokalt valgte representanter er tydelig slått fast i Grunnloven. Hvor kommunegrensene skal gå er naturligvis et lokalt anliggende, sier Helgesen.

Dette er en uakseptabel overkjøring av lokale myndigheter.  Det er også et oppsiktsvekkende brudd med Hurdalsplattformen, som har knyttet et nasjonalt vedtak om oppløsning til at kommunestyret selv ber om det.

Viser lite tillit og respekt

Kristiansand bystyre har etter grundig utredning gjort vedtak om at kommunen ikke ønsker å søke om å få reversert kommunesammenslåingen fra 2020. KS reagerer sterkt på at regjeringen her ikke bare bestemmer at det skal gjennomføres folkeavstemning, men også at den på forhånd signaliserer at bystyrets konklusjon ikke betyr noe som helst.

- Dersom kommunal- og distriktsdepartementet hopper bukk over bystyret og faktisk tvangsoppløser kommunen, er det heller ikke i tråd med tillitsreformen, som signaliserer økt tillit til lokale myndigheter, sier Helgesen.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik har uttalt at han er opptatt av å lytte til folket, og at befolkningen i Søgne og Songdalen kommune må få si sitt. Til dette svarer Helgesen:

- Alle politikere, spesielt i kommunestyrer og fylkesting, vil være opptatt av å lytte til folket. Spørsmålet er hvor beslutningsmyndighetene skal ligge. For KS er det åpenbart.