KS' vedtekter og vedtektene for arbeidsgivervirksomheten regulerer medlemskap samt fullmaktsoverføring til KS som arbeidsgiverorganisasjon.

Ved kommunesammenslåingsprosessene ble det vurdert som ikke nødvendig å foreta en utmelding av tidligere kommuner og en innmelding av den nye, fordi den nye kommunen var bundet av samme avtaleverk som de tidligere kommunene ut avtalenes løpetid. Det ble likevel vurdert at tilslutning for ordens skyld burde gjøres formelt gjennom melding om at den nye kommunen ved etableringen  erstattet tidligere kommuner som medlem av KS og herunder arbeidsgivervirksomheten. 

Fylkeskommuner og kommuner som nå deles opp er bundet av avtaleverk som de oppløste fylkeskommunene/kommunene var bundet av i avtalenes løpetid. Vi ber også i denne situasjonen for ordens skyld om at nye kommuner og fylkeskommuner meddeler KS at den nye kommunen/fylkeskommunen ved etablering erstatter tidligere kommune/fylkeskommune som medlem av KS og herunder arbeidsgivervirksomheten.

Som ved kommunesammenslåingene er det også ved delingene riktig og hensiktsmessig at skjemaet for tilslutning og fullmaktsoverføringen knyttet til arbeidsgivervirksomheten i KS fylles ut.

Se skjema for tilslutning og fullmaktsoverføring nedenfor.