Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner slo seg sammen til en ny kommune, Sandefjord, fra 1.1.2017. De tre kommunene har blitt omtalt som frontløpere i kommunereformen. KS ønsket å se nærmere på erfaringene og hente ut lærdom fra denne og tidligere frivillige sammenslåingsprosesser for å formidle det som kan ha overføringsverdi til andre kommuner som er, eller skal i gang med, tilsvarende prosesser.

Lære av erfaringene

Enkelt sagt håpet KS å finne ut hva de tre tidligere kommunene har gjort som de er fornøyd med, og hva de ville ha gjort annerledes dersom de skulle startet prosessen på nytt. I tillegg er det interessant å høste lærdom fra de første månedene som ny kommune.

Landsstyret i KS vedtok 24.5.2012 at KS skulle arbeide for at eventuelle endringer i kommunestrukturen skulle gjennomføres i nært samarbeid mellom nasjonale og lokale myndigheter og med respekt for behovet for gode lokale prosesser. KS skulle formidle relevante erfaringer om endringer i andre nordiske land og gi råd og veiledning til medlemmene der de selv etterspør dette.

Basert på FoU-rapport

Arbeidet er kartlagt og sammenstilt i FoU-rapporten «Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke» fra Telemarksforskning og Deloitte. KS har hentet ut rådene fra rapporten samt andre kilder og på selvstendig grunnlag laget dette idéheftet som vi håper kan være til nytte for de som nå er i gang eller i startgropen med tilsvarende prosesser.

Takk til tidligere Stokke og Andebu kommuner og til Sandefjord kommune som velvillig har delt sine erfaringer og lærdom!

Lenkeblokk Icon Les hele rapporten her

Innholdet på nettsidene er også tilgjengelig i pdf-format:

Lenkeblokk Icon Idéhefte: Råd til kommuner som slår seg sammen