Viken arrangerer strategikonferanse i Lillestrøm 5.-6. mars i år. Lars Løkke Rasmussen er en av innlederne på konferansen.

Lenkeblokk Icon Se hele programmet og meld deg på her

Løkke Rasmussen har lang fartstid i dansk politikk. Han har vært medlem av Folketinget siden 1994 og har vært Danmarks statsminister i to perioder, 2009-2011 og 2015-2019. Han var også partileder for Venstre fra 2009-2019. I tillegg til statsministerposten har han både vært finansminister og innenriks- og sunnhedsminister der han hadde den danske kommunereformen på sitt bord.

Hva kan vi lære av de danske erfaringene?

Den offentlige forvaltningen i Danmark har de siste to tiårene vært gjennom en omfattende reform, og antallet danske kommuner ble redusert fra 271 til 98. Hva kan vi lære av de danske erfaringene?

Norske kommuner og fylkeskommuner vil fremover bli utfordret av en stadig eldre befolkning, som både lever lengre og har høye forventninger til det offentlige velferdstilbudet. Samtidig vil det i fremtiden være færre arbeidstakere bak hver pensjonist, og kombinert med en trangere økonomi i tiden fremover vil dette gi tøffe prioriteringer for kommunesektoren. Også arbeidsmarkedet endrer seg. Tjenestene blir mer omfattende og komplekse, og kommuner og fylkeskommuner må rekruttere folk med riktig kompetanse og evne å beholde disse. Innovasjon er nødvendig for å finne nye samarbeidsformer for en effektiv bruk av ressursene.

Hva slags politisk lederskap kreves det neste tiåret? Kom på strategikonferansen for å høre Lars Løkke Rasmussen reflektere rundt dette spørsmålet.