Husk!

En bred forståelse for hva en sammenslåing innebærer og hva som kreves av ressurser, er viktig å ha i bunnen av prosessen.

For Sandefjord, Andebu og Stokke var det klart at sammenslåingsarbeidet ikke ville være ferdig 1.1.2017, ved sammenslåingstidspunktet. Fordi oppgaver som måtte være på plass før sammenslåingen ble prioritert, ble oppgaver som kunne overlates til den nye kommunen, skjøvet på. Ved sammenslåingstidspunktet var det en del utfordringer med IT-løsninger som ikke fungerte med blanding av gamle og nye IT-systemer.

Krevende prosess

På kommunalområdene var det i forkant av sammenslåingen gjennomført ROS-analyser og utarbeidet beredskapsplaner for å håndtere sannsynlige problemer som kunne oppstå i overgangen. Man hadde nytte av dette, spesielt innenfor helse og omsorg. Samtidig med en arbeidskrevende oppstartsperiode for den nye kommunen, var det fattet vedtak om å hente ut 70 millioner kroner i effektiviseringsgevinster over en fireårsperiode som følge av sammenslåingen, hvorav 15 milloner kroner skulle hentes ut første år.

Dette ble opplevd som krevende, fordi det var behov for ekstra ressurser for å bygge og utvikle den nye kommunen i en overgangsfase. 

Anbefalinger

Erfaringene med utgangspunkt i sammenslåingen av Sandefjord, Andebu og Stokke, er å være bevisst på at sammenslåingen ikke er over ved sammenslåingstidspunktet, og at det ikke er realistisk å hente ut større effektiviseringsgevinster det første året. I oppstarten er det viktig med tilstrekkelige ressurser for bygging, utvikling og implementering av den nye kommunen.

  • Vær bevisst på at sammenslåingsprosessen ikke er over ved sammenslåingstidspunktet. Det er fortsatt behov for samkjøring, harmonisering, kulturbygging, planlegging og utvikling av den nye kommunen.
  • Ikke forvent større effektiviseringsgevinster det første året etter sammenslåingen. Det første året vil det være behov for en god del ekstraarbeid med etablering og innkjøring av ny kommune.
  • Bruk tilstrekkelig med ressurser på utvikling og implementering av ny kommune.