Til hovedinnhold

Kommunestruktur

På vegne av kommuner og fylkeskommuner arbeider KS for at endringer i kommunestrukturen bygger på lokale prosesser.

Artikler

Foto: Tor Erik Schrøder

Et unødvendig lovforslag

På høring i Kommunal- og forvaltningskomitéen gjentok KS sitt budskap om at forslaget om å endre inndelingslova ikke bare er unødvendig, men også en overkjøring av lokaldemokratiet.

Foto: Una Voss Christoffersen, KS

Nye kommunenummer fra 2024

114 kommuner får nye kommunenummer ved årsskiftet. Nummeret endres i fylker som splittes og alle kommunene i disse fylkene får nye kommunenummer fra 2024.

Regionreform

KS’ mål er et forsterket regionalt folkestyre, og KS er opptatt av at flere oppgaver er viktig for at regionreformen skal gi de nye fylkene en helhetlig samfunnsutviklerrolle.

Foto: Rawpixel - Unsplash

Hvem bestemmer i overgangen til ny kommune?

Kommunestyrene i sammenslåingskommuner skal ha konstituerende møte innen utgangen av oktober. Funksjonstiden til de eksisterende kommunestyrene varer til og med 31. desember. Det reiser spørsmål om hvilket kommunestyre som skal ha ansvar for ulike saker.

Foto: Shutterstock

Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger

Der kommunestyrer fatter vedtak om å utrede, planlegge eller gjennomføre sammenslåingsprosesser, er det viktig at kommunens rolle som arbeidsgiver ivaretas på en god måte.

Kommunesammenslåing innebærer etablering av en ny kommune. Nye kommuner må gi samtykke til KS' arbeidsgivervirksomhet.

Mer om kommunereformen

Foto: Shutterstock

Tilslutning til KS' arbeidsgivervirksomhet ved deling av kommuner eller fylker

Nye kommuner og fylkeskommuner må gi tilslutning til KS' arbeidsgivervirksomhet slik at KS blant annet får fullmakt til å inngå eller si opp tariffavtaler. Alle må sende inn et skjema som bekrefter at KS får drive arbeidsgivervirksomhet på vegne av dem.

Foto: Shutterstock

Uakseptabel overkjøring av det lokale selvstyret

KS mener at regjeringen overkjører lokaldemokratiet når de åpner opp for å dele Kristiansand kommune i strid med kommunestyrets eget vedtak.

Foto: Danmark Venstre

Hva kan vi lære av danskene?

Antallet danske kommuner har de siste to tiårene blitt redusert fra 271 til 98. Tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen kommer til Vikens strategikonferanse 5. mars for å snakke om danske erfaringer og politisk lederskap for det neste tiåret.

Foto: Rasmus Olsen, Flickr

Merverdiavgift: Justeringsreglene ved kommunesammenslåinger

I forbindelse med de kommende sammenslåingene av kommuner og fylkeskommuner reiser det seg særskilte spørsmål knyttet til bestemmelsene om merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon. Her finner du en orientering om gjeldende regler.

Foto: Visit Oslo

Matrikkelen og grunnboken stenger i desember

Kartverket anbefaler at kommunene ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november.

Foto: Rune Bjørkli, KS

Fylke eller region?

I KS' vedtekter har vi fylkesmøter og fylkesstyrer. De nye fylkesstyrene velges nå i november på fylkesmøtene i de nye fylkene. Alle de nye fylkestingene og kommunestyrene velger utsendinger til KS' fylkesmøter.

Les flere artikler

KONTAKT