Artikler til inspirasjon

Hva får sykepleiere og helsefagarbeidere til å velge kommunen? Jobbvinner utvikler rekrutteringstiltak i samarbeid med kommuner og utdanningsinstitusjoner.

Styrk sykepleiekompetansen i din kommune med en trainee-stilling

Styrk sykepleiekompetansen i din kommune med en trainee-stilling

Kommunehelsetjenesten har stort behov for helsepersonell. Med trainee-program kan kommunen rekruttere nyutdannede sykepleiere, som vil opparbeide seg spesialkompetanse på kommunens helsetjenester.

Trainee-sykepleiere

Trainee-sykepleiere

Trainee-sykepleiere i Steinkjer kommune får erfaring med kommunen som mangfoldig arbeidsgiver.

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere i et flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap?

Hvordan rekruttere og beholde sykepleiere i et flerkulturelt lederskap og medarbeiderskap?

En kartlegging av bakgrunnen til de fast ansatte i helse- og omsorgssektoren, viser at en stor andel av innvandrerbefolkningen jobber i denne sektoren. Hele 49 ulike nasjonaliteter er representert. Flere av de ansatte har utdanning som sykepleier fra hjem

Praksismodellen som synliggjør sykepleieprofesjonen

I Agder får sykepleierstudenter delta i utprøving av en ny praksismodell. «Vi ønsker at studentene skal utvikle positive holdninger til kommunehelsetjenesten som fremtidig arbeidsplass», sier prosjektleder Ellen Dahl Gundersen.

Fra konkurranse til samarbeid

Fra konkurranse til samarbeid

Utviklingsverksted som metode for å rekruttere og beholde helsepersonell har vist seg å gi gode resultater for kommuner som sliter med å få tak i kvalifisert helsepersonell.

Sammen om gode matopplevelser

Sammen om gode matopplevelser

Hver onsdag kommer 15 elever fra Vg1 helse- og oppvekstfag til Olav Duun videregående skole til Namsos helsehus for å hjelpe til med lunsjen til beboerne. Elevene blir delt i mindre grupper og fordelt på de ulike avdelingene.

Praksis i medisinsk sykepleie på sykehjem – er det mulig?

Praksis i medisinsk sykepleie på sykehjem – er det mulig?

Korttidsavdelingen på Trysil sykehjem tilbyr noe så sjeldent som praksis i medisin for 2. års sykepleierstudenter. For personalet ved avdelingen har dette blitt et faglig løft. Og ikke nok med det – avdelingen mottok Sykepleieprisen for beste praksisplass

Studenter overtar hjemmetjenesten i Sandnes kommune

En viktig arbeidsoppgave for sykepleiere i hjemmetjeneste er å lede det faglige arbeidet på arbeidsplassen. I to dager har driftige og flinke tredje års studenter som var i fordypningspraksis hatt ansvaret for en sone i hjemmetjenesten i Sandnes kommune.

Les mer fra Jobbvinner

Om Jobbvinner

Jobbvinner er et nasjonalt prosjekt for å rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere til kommunens helse og omsorgstjenester. Kommunen skal være en attraktiv arbeidsplass og en god læringsarena for helsepersonell, studenter og lærlinger.

Dagens sykepleierstudenter er kommunens nye helter

Dagens sykepleierstudenter er kommunens nye helter

20 deltakere fra Time kommune, Klepp kommune, NSF Rogaland, sykepleiestudenter og ansatte fra UiS deltok på første samling i slutten av oktober.

5. samling i Nasjonalt læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram

17. november 2022 var det digital samling for deltakerne i læringsnettverket. Temaet på samlingen var å forberede utrulling og implementering samt nettverksarbeid.

Medisinsk studentpraksis i kommunale helsetjenester

Medisinsk studentpraksis i kommunale helsetjenester

Sammen med Nord Universitet har Jobbvinner startet opp et prosjekt om praksis i medisinsk sykepleie i kommunenes helse- og velferdstjenester. Praksis fungerer som kommunens utstillingsvindu som fremtidig arbeidsplass for studenter.

Invitasjon til opplæring for rekrutteringspatruljer,  ambassadører og arbeidsgiverrepresentanter

Invitasjon til opplæring for rekrutteringspatruljer, ambassadører og arbeidsgiverrepresentanter

Jobbvinner arrangerer opplæringsdager i historiefortelling og presentasjonsteknikk for rekrutteringspatruljer og ambassadører 21. -22. november 2022 på Scandic Asker.

Jobbvinner viste fram gode rekrutteringsløsninger

Jobbvinner viste fram gode rekrutteringsløsninger

KS-leder Gunn Marit Helgesen oppfordret regjeringen til å forsterke satsingen på Jobbvinner da prosjektet presenterte løsninger på en av kommunenes største utfordringer: Rekruttere og beholde sykepleiere og helsefagarbeidere.

Les flere artikler

Ute etter verktøy, tips eller rapporter? Les mer her

Konkurranser i yrkesfag

Skal du arrangere en konkurranse i faget? På denne siden vil du finne eksempler på oppgaver som har vært brukt i Yrkes-NM og i fylkesmesterskap. De er til fri bruk.

Tipskalender

Tipskalender

Hvordan lykkes med rekrutteringsarbeidet? Her gir vi deg tips og inspirasjon!

Verktøykasse

Verktøykasse

Her finner du nyttige verktøy, rapporter og en flott tipskalender.

Hvem er Norges beste helsefagarbeider?

Forhåpentligvis er det mulig å arrangere NM igjen i 2022, slik at en ny mester kan kåres. Jobbvinner har tatt en prat med norgesmesteren fra 2018, Silje Kjærnli, som også fikk med seg både EM og VM.

Nasjonalt læringsnettverk

Nasjonalt læringsnettverk

Mange kommuner opplever det som utfordrende å rekruttere og beholde helsepersonell, spesielt sykepleiere. USHT Viken, Trondheim kommune og Jobbvinner har startet opp et læringsnettverk for utvikling og innføring av mentorprogram for alle landets kommuner.

Mentorsuksess i Trondheim

I Trondheim kommune erfarer man at mange nytilsatte sykepleiere slutter etter relativt kort tid, ofte før prøveperioden er over. Kommunen ønsker å få sykepleierne til å bli i jobbene sine og har sammen med Jobbvinner og NTNU testet ut en mentorordning.

KONTAKT