Slik fungerer mentorordningen

Nytilsatte har fått en egen mentor med ekstra ansvar for oppfølgingen. Mentorene tar seg av hoveddelen av opplæringen på enheten og sørger for at den nytilsatte blir satt inn i rutiner, utstyr og relevante prosedyrer.
Mentoren inviterer til jevnlige samtaler om problemstillinger man erfaringsmessig vet kan være utfordrende for en som er nytilsatt. Samtalene mellom mentor og nytilsatt gjennomføres ukentlig den første måneden. Deretter annenhver uke de to neste månedene og etter det en gang hver måned til det første året er omme. Sykepleieren «har» sin mentor i inntil 2 år. I det andre året gjennomføres samtaler etter behov.

Tryggere med Mentor

På 6 enheter har nytilsatte sykepleiere fått systematisk oppfølging i inntil 2 år. Resultatene er oppsiktsvekkende gode. 2017, før mentorordningen var innført, begynte 26 sykepleiere å jobbe ved enhetene. Etter ett år hadde 12 sluttet. I 2018, etter at mentorordningen var innført, sluttet bare én av de 24 nytilsatte.

Mentorer Jobbvinner har snakket med legger vekt på at det er positivt og lærerikt å dele sine erfaringer med nytilsatte. Som mentor får man mulighet til å påvirke sin egen arbeidsplass og får bedre relasjoner til sine kollegaer.
Fra en nytilsatt sykepleiers perspektiv er det viktig å oppleve trygghet og støtte når man er ny i jobben. Mentorordningen gjør det mer attraktivt å jobbe ved disse enhetene og den gode oppfølgingen fra mentorene viser seg å være en direkte årsak til at man velger å bli i jobben sin. Mentorordning innføres nå ved alle enheter innen helse og velferd i kommunen.

Runa, som er sykepleier i Trondheim kommune, forteller om sine erfaringer med det å ha en egen mentor. For henne har dette vært spesielt viktig i situasjoner hvor hun har måttet ta avgjørelser andre har vært uenige i.