Jeg blir alltid så glad når jeg er der, fordi de er alltid så blide

Vg1 elev Olav Duun vgs.

For beboerne er dette blitt ukas høydepunkt. «–No kjem påskekyllingan». Elevene har på seg sine lett gjenkjennbare gule overdeler og sprer liv og glede på avdelingene. «Samarbeid om gode matopplevelser» er en del av undervisningen i ernæring for elevene.

Nye Namsos var Jobbvinners første pilot. Et av målene med piloten var økt samarbeid mellom de tre kommunene som skulle bli til én, og utdanningsinstitusjonene Nord Universitet og Olav Duun vgs. Begge institusjonene var representert både i styringsgruppa og prosjektgruppa og de bidro med å utarbeide innholdet i piloten. Dette var med på å legge grunnlaget for et fruktbart samarbeid.

Nye Namsos

Prosjekt Nye Namsos hadde oppstart mars 2017 og er kommet godt i gang med korte og langsiktige tiltak.


Mat som felles utgangspunkt

Det er fantastisk hva som kan komme ut av et møte mellom tre personer med idéer og engasjement. Linda Kristin Johansen var lokal prosjektleder i Jobbvinner Nye Namsos helt fra starten. Hun hadde kontor på Namsos helsehus der hun allerede samarbeidet med kjøkkenleder Wenche Arnø. Gjennom prosjektgruppa i Jobbvinner kom de i kontakt med Ella Ragna Hestmo, lærer på Vg1 helse- og oppvekstfag ved Olav Duun vgs.

Både Nye Namsos kommune og den videregående skolen ønsket et tettere samarbeid. Kommunen for å sikre tilgang på lærlinger og helsefagarbeidere og skolen for å gi elevene en mer praksisnær undervisning. Skolen hadde også et ønske om å etablere en alternativ læringsarena og gi elevene mer innsikt og forståelse for betydningen av faget ernæring. I tillegg ønsket Namsos helsehus å ha fokus på ernæring og tenkte at økt tilgang på elever ville gi mulighet til mer ro og trivsel knyttet til måltidene.

«Samarbeid om gode matopplevelser» ble etablert høsten 2017. I oppstarten var bare noen av Vg1-elevene med, men nå er alle involvert også de som ikke har planlagt å søke Vg2 helsearbeiderfag. Det betyr at alle Vg1 – elevene deltar 7-8 ganger i løpet av skoleåret. Før første utplassering får elevene relevant undervisning i ernæring for beboere med ulike diagnoser. Elevene får også innføring i flere typer matvarer og får innsikt i ulike mattradisjoner.


Vg1 elev Olav Duun vgs

Vellykket for alle parter

Tiltaket har vært vellykket for elevene, for beboerne og de ansatte på sykehjemmet og for rekrutteringen og omdømmet til Nye Namsos kommune.

Elevene sier de opplever større trivsel og skolen har lavere frafall blant disse elevene enn tidligere. De får bedre karakterer, flere søker Vg2 helsearbeiderfag og ikke minst ser skolen at flere av elevene søker læreplass når de er ferdig med Vg2. Elevene har evaluert tiltaket. Selv de elevene som ikke skal velge helsearbeiderfaget, synes dette har vært en nyttig erfaring de ikke ville vært foruten. Mange av elevene har også fått sommerjobb på helsehuset etter Vg1.

Tiltaket har vært en berikelse også for de ansatte selv om en del av dem var skeptiske i begynnelsen. De uttaler at elevene skjerper deres faglige fokus. Når elever bidrar i forbindelse med måltidene erfarer de ansatte at beboerne blir bedre ivaretatt. Elevene tar direkte kontakt med dem og skaper mer aktivitet på avdelingene. Flere personer på avdelingene gir også større muligheter til å ta med beboere ut.

Nye Namsos kommune ser allerede resultater ved at flere søker læreplass. Kommunen har aldri hatt så mange lærlinger i helsearbeiderfaget som nå.

Helsehuset har fått hjelp til å nå målet om større fokus på sosiale tiltak, mat og ernæring. I tillegg til utplasseringen har elevene bidratt når helsehuset har arrangert aktivitetsuker. Både kommunen og skolen har hatt nytte av å prøve ut idéer i praksis. De har erfart at elevenes positive opplevelser har styrket helsesektorens omdømme.

Tiltaket har i tillegg fått nasjonal oppmerksomhet. Elever fra skolen hadde innlegg på en stor nasjonal helsekonferanse i Oslo. Daværende eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen kom på besøk og tiltaket kom inn som et forslag i eldre- og folkehelseministerens «Leve hele livet» kokebok.

Jobbvinnerpiloten Nye Namsos ble avsluttet i 2019, men «Samarbeid om gode matopplevelser» fortsetter. Det er blitt et fast tiltak for elevene på Vg1 helse- og oppvekstfag ved Olav Duun videregående skole. Påskekyllingan vil forhåpentligvis lyse opp hverdagen til beboerne på Namsos helsehus i mange år fremover.