I de fleste kommuner er det utfordrende å rekruttere, utvikle og beholde helsepersonell, særlig sykepleiere. Flere av Jobbvinners pilotprosjekter er rettet moty å følge opp nytilsatt helsepersonell, søik at de fortsetter i jobben. 

Dette læringsnettverket er et tiltak for kommuner som ønsker å utvikle og innføre et mentorprogram for nytilsatt høyskoleutdannet helsepersonell i sin kommune.

Det nasjonale nettverket var det første som startet opp og her deltar i hovedsak kommuner fra Østlandet. Disse 12 kommunene deltar: Røros, Nore og Uvdal, Flesberg, Kongsvinger, Tønsberg, Modum, Midt-Telemark, Moss, Halden, Indre Østfold, Sarpsborg og Lillestrøm

- Et mentorprogram er et konkret, effektivt og lite ressurskrevende tiltak som kan bidra til å rekruttere og beholde helsepersonell. Erfaringer fra Trondheim kommune viser at mentorprogrammet førte til større trygghet for nytilsatte sykepleiere, sier Sissel Kvam i Jobbvinner. I tillegg kom de raskere inn i arbeidsoppgavene og i det sosiale miljøet på jobb. 

Nettverket, som hadde oppstart i august 2021, strekker seg over en tidsperiode på to år og består av tverrfaglige team fra 12 kommuner. Gjennom samlinger og arbeid i egen kommune jobber deltakerne med utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde helsepersonell.

Lenkeblokk Icon Rapport fra Læringsnettverk for mentorprogram september 2021-november 2023

Hva er et læringsnettverk?

Arbeidet organisert som et læringsnettverk hvor deltagerne jobber med utfordringer i egen kommune for å oppnå varige endring. Det arrangeres åtte samlinger hvor alle teamene møtes. Samlingene brukes til faglig påfyll, refleksjon og erfaringsutveksling, slik at deltakerkommunene har et best mulig grunnlag for å utvikle og innføre et mentorprogram tilpasset lokale forhold i sin kommune.

Mellom hver samling arbeider teamet sammen om tiltak i egen kommune. Delmål og tiltak påbegynnes på samlingene og tilpasses kommunens særegenhet og spesifikke utfordring. Hvert team får en veileder fra den nasjonale arbeidsgruppa som vil følge opp mellom samlingene. For å kunne legge opp til hensiktsmessig innhold på samlingene rapporterer deltakerne skriftlig om delmål, tiltak og måloppnåelse til sin veileder i arbeidsgruppa før hver samling.

Om læringsnettverket

Arbeidsgruppa som driver læringsnettverket består av representanter fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (USHT Viken), Jobbvinner og Trondheim kommune.