Dette læringsnettverket er et tiltak for kommuner som ønsker å utvikle og innføre et mentorprogram for nytilsatt høyskoleutdannet helsepersonell i sin kommune. Nettverket, som hadde oppstart i august 2021, strekker seg over en tidsperiode på 2 år og består av tverrfaglige team fra 12 kommuner. Gjennom samlinger og arbeid i egen kommune jobber deltakerne med utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde helsepersonell.

Hva er et læringsnettverk?

Arbeidet organisert som et læringsnettverk hvor deltagerne jobber med utfordringer i egen kommune for å oppnå varige endring. Det arrangeres 8 samlinger hvor alle teamene møtes. Samlingene brukes til faglig påfyll, refleksjon og erfaringsutveksling, slik at deltakerkommunene har et best mulig grunnlag for å utvikle og innføre et mentorprogram tilpasset lokale forhold i sin kommune.

Mellom hver samling arbeider teamet sammen om tiltak i egen kommune. Delmål og tiltak påbegynnes på samlingene og tilpasses kommunens særegenhet og spesifikke utfordring. Hvert team får en veileder fra den nasjonale arbeidsgruppa som vil følge opp mellom samlingene. For å kunne legge opp til hensiktsmessig innhold på samlingene rapporterer deltakerne skriftlig om delmål, tiltak og måloppnåelse til sin veileder i arbeidsgruppa før hver samling.

Om læringsnettverket

Arbeidsgruppa som driver læringsnettverket består av representanter fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (USHT Viken), Jobbvinner og Trondheim kommune.

Bilde uten beskrivelse