Endelig kunne vi møtes fysisk i Tromsø 26.-27. april 2023. Dette ble en samling med mye energi, latter og høyt engasjement!

Hovedinnholdet på samlingen var teamenes presentasjoner av sitt arbeid så langt. Vi fikk ta del i mange solide, kreative og interessante presentasjoner.

På dag to hadde vi et innlegg av Petter Mathisen som var med oss på skjerm. Deretter fikk vi besøk av to av lærerne på Mentorskolen. Det var Siri Bergset Elvestad og Merete Karlsen fra NordTro som fortalte litt om kompetansehevingskurset for mentorene. En av deltakerne delte også av sine erfaringer.

Vi spanderte på oss et sofaintervju med mentor og mentee fra Trondheim kommune før det var mye gruppearbeid både i egen kommune og på tvers.

Teamene har nå blitt utfordret til å ta spranget og komme i gang, så nå gleder vi oss til å høre fortsettelsen!