Liv Heidi Brattås Remo fra Helsedirektoratet åpnet samlingen, Petter Mathisen, professor emeritus fra UiA ga gode råd til kommunene på veien videre og Veslemøy Hellem innledet om implementering.

Kommunene hadde skrevet hver sin sluttrapport med som blant annet inneholdt mål og resultater. Rapportene var sammenfattet og et utdrag ble også presentert på samlingen.

-Vi vet at implementering tar tid og dette arbeidet er så vidt påbegynt av ved læringsnettverkets slutt, sier rådgiver i KS, Sissel Kvam.

Vi planlegger en erfaringskonferanse første halvdel av 2025.

Lenkeblokk Icon Rapport fra Læringsnettverk for mentorprogram september 2021-november 2023