Til hovedinnhold

Deling av inntekst-, skatte- og eiendomsopplysninger fra Skatteetaten

KS og Skatteetaten samarbeider om å gi kommunal sektor digital tilgang til inntekts-, skatte- og eiendomsopplysninger fra Skatteetaten. Formålet er å forenkle saksbehandling i kommunene og legge til rette for sammenhengende digitale tjenester.

Artikler

Foto: Oslo kommune

Om tilgang til opplysninger hos Skatteetaten

KS og Skatteetaten samarbeider om å gi kommunal sektor digital tilgang til skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Formålet er å forenkle saksbehandling i kommunene og gjøre det enklere for innbyggerne.

Foto: Mostphotos

Skatteetatens formuesgrunnlag for boligeiendommer

Her kan du lese om kommunenes tilgang til Skatteetatens beregnede formuesgrunnlag for boligeiendommer (boligverdier).

Foto: Illustrasjon: Oslo kommune

Tilgang til Skatteetatens delingsløsning for skatte- og inntektsopplysninger

Her finner du veiledning for hvordan kommunen får tilgang til skatte- og inntektsopplysninger hos Skatteetaten og avtalene som gjelder for dette.

Foto: Illustrasjon: Oslo kommune

Barnehage og SFO

Her finner du informasjon om tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for de kommunale tjenestene barnehage og skolefritidsordning. Tjenesten er lansert og alle kommuner kan få tilgang til opplysningene.

Foto: Illustrasjon: Oslo kommune

Egenandel langtidsopphold på institusjon og praktisk bistand og opplæring

Her finner du informasjon om tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for beregning av egenandel langtidsopphold institusjon og egenbetaling praktisk bistand og opplæring.

Foto: Illustrasjon: Oslo kommune

Boligsosialt arbeid

Her finner du informasjon om tilgang til skatte- og inntektsopplysninger hos Skatteetaten for tjenestene knyttet til boligsosialt arbeid, som boligsosial bistand, kommunal bolig og kommunal bostøtte.

Foto: Illustrasjon: Oslo kommune

Særnamsmannen

Her finner du informasjon om tilgang til skatte- og inntektsopplysninger for særnamsmannsfunksjonen i kommunene.

Foto: Illustrasjon: Oslo kommune

Ofte stilte spørsmål

Her får du svar på dine spørsmål om prosjektet og tilgang på skatte- og inntektsopplysninger fra Skatteetaten. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål du ikke finner svar på her.

Foto: Shutterstock

Skatte- og inntektsopplysninger forsvinner fra InfoTorg 16.11.2023

Opplysningene om ligning, skatt og inntekt for innbyggere som i dag er tilgjengelig på InfoTorg, forsvinner 16. november 2023.

Les mer

Foto: Mostphotos

Automatisert søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Digitale Helgeland har lansert sin fellestjeneste for søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO.

Foto: Mostphotos

Enklere å søke om redusert foreldrebetaling

Nå har alle kommuner i Norge mulighet til å gjøre jobben enklere både for seg selv og foreldre som søker om redusert betaling til barnehage og SFO.

Foto: Illustrasjon: Oslo kommune

Informasjon angående beregning av egenandel langtidsopphold institusjon

Skatte- og inntektsopplysninger for beregning av egenandel langtidsopphold institusjon er tilgjengelig hos Skatteetaten. Fram til nå har kommunene hentet disse opplysningene fra Infotorg.

Foto: Skatteetaten

Oversikt over kommuner som er påkoblet Skatteetatens API

Her får du oversikt over kommuner som har inngått avtale med Skatteetaten om digital tilgang til API-er med skatte- og inntektsopplysninger. I tillegg får du oversikt over hvilke kommuner som er påkoblet hvilke API-er og oversikt/arbeid med API-er.

Foto: Bly

Informasjonsmøte om fremtidens innkreving

Fremtidens innkreving omfatter også kommunal sektor. Skatteetaten inviterer kommunal sektor til informasjonsmøte om modernisering av lovverket for innkreving mandag 5. juni.

Les flere artikler

KONTAKT