Presentasjoner fra informasjonsmøter

Her er presentasjoner fra de informasjonsmøtene som KS avholder:

Alternative måter å koble seg til Skatteetatens delingsløsninger

Skatteetatens API-er tilgjengelige for alle som har rett til å bruke API-ene. Har en kommune et rettslig grunnlag for å bruke opplysningene i API-ene, så kan kommunen få tilgang. Tilgang gis gjennom en maskin-til-maskinoppkobling via Digitaliseringsdirektoratets digitale fellesløsning Maskinporten.

Det er inngått en segmentavtale mellom KS og Skatteetaten. Denne avtalen er fundamentet for kommunenes mulighet til enkelt å ta i bruk Skatteetatens digitale deling av opplysninger.

Kommunen velger selv påkoblingsmåte til Skatteetatens API. Alternativene er:

 • Kommunen benytter oppslagstjenester på Fiks-plattformen.
 • Kommunen kobler seg opp via en tredjepart.
 • Kommunen kobler seg opp direkte, og bygger sine egne tjenester selv.

Hvordan gjøres dette – trinnvis veileder

For å ta i bruk en tjeneste/API må kommunen gjøre dette:

 1. Signere tilslutningserklæring
  For tilgang til Skatteetatens delingsløsninger må en tilslutningserklæring signeres. Dette gjøres én gang og gjelder for alle tjenestene/API-ene med skatte- og inntektsopplysninger.

Tilslutningserklæringen (word-fil) lastes ned og signeres av ordfører eller annen med tildelt myndighet, jf. kommuneloven § 6-1 annet ledd. Signert erklæring sendes til KS: skattedeling@ks.no.

 1. Sende påkoblingsforespørsel
  For påkobling til tjeneste/API må kommunen sende en påkoblingsforespørsel. Påkoblingsforespørselen må sendes inn for hver tjeneste (hvert API) du ønsker tilgang til.

Her skal følgende informasjon fylles inn: Navn på tjenesten du ønsker tilgang til, kommunens hovedorganisasjonsnummer, kommunens navn, navn og e-postadresse på kontaktperson i kommunen, samt påkoblingsmåte med navn på eventuell fagsystemleverandør.

Påkoblingsforespørsel (word-fil) lastes ned, fylles ut og sendes til KS: skattedeling@ks.no.

Du mottar bekreftelse fra KS når tilgang er gitt. Hvis bekreftelsen ikke kommer, kan det være lurt å sjekke spam før du purrer.

 1. Delegere rettigheter i Altinn dersom kommunen bruker tredjepartsløsning
  Kommunen gir tredjepart (leverandør) rett til å koble seg på Skatteetatens API-er gjennom en maskin-til-maskinoppkobling på Digitaliseringsdirektoratets digitale fellesløsning Maskinporten. Denne rettigheten må kommunen delegere til tredjepart via Altinn. Delegeringen må gjøres for hvert eneste API.

For redusert foreldrebetaling barnehage og SFO skal du delegere: Summert Skattegrunnlag API -På vegne av

Se instruksjonsvideo for hvordan delegere rettigheter til leverandør.

 1. Koble til Maskinporten
  Tredjepart (leverandør) gjør dette på vegne av kommunen, og bruker eget virksomhetssertifikat. Kommuner som ikke benytter tredjepart kobler selv til Maskinporten. Alle må bruke riktig navn på tjenesten i Maskinporten (navn på "maskinporten scope").

  For redusert foreldrebetaling barnehage og SFO er dette: skatteetaten:summertskattegrunnlag.  

  For alle oppslagstjenester på Fiks-plattformen er scopet: ks:fiks. 

 2. Bruk av oppslagstjeneste på Fiks-plattformen

  Dersom kommunen gjør påkobling til et eller flere API-er via KS’ Fiks-plattform, må kommunen inngå en avtale med KS. Informasjon om hvilke avtaler som må på plass før bruk, finner du her: https://portal.fiks.ks.no/fiks/avtalen/.

   

Avtaler som gjelder for bruk av Skatteetatens delingsløsninger

Følgende avtaler og forpliktelser gjelder for alle kommuner som tar i bruk en delingstjeneste fra Skatteetaten, uavhengig av påkoblingsmåte.

Tilslutningserklæring

tilslutningserklæringen (word-fil) signerer kommunen på at de aksepterer Skatteetatens bruks- og delingsvilkår, og skal overholde forpliktelsene i tjenestebeskrivelsene for de delingstjenestene de tar i bruk.

Tjenestebeskrivelse

For hver tjeneste/API som Skatteetaten deler følger det en tjenestebeskrivelse. Denne forklarer på hvilket rettslig grunnlag delingen skjer, hvilke opplysninger Skatteetaten deler, hvilke delingstjenester/rettighetspakker/filtre som benyttes, samt til hvilke formål kommunen kan bruke opplysningene.

Kommunen forplikter seg i tjenestebeskrivelsen til å forholde seg til segmentansvarlig (KS) ved behov for samhandling med Skatteetaten.

 • Tjenestebeskrivelsen for redusert foreldrebetaling barnehage/SFO kan lastes ned HER(word-fil).
 • Tjenestebeskrivelsen for kommunal boligsosial bistand kan lastes ned HER (PDF-fil). 

Skatteetatens bruks- og delingsvilkår

Alle som skal ta i bruk Skatteetatens delingstjenesten må godta deres bruks- og delingsvilkår. Vilkårene gjelder mellom Skatteetaten og den enkelte kommune, og omfatter:

Påkoblingsforespørsel

Kommunen må sende en påkoblingsforespørsel (word-fil) til KS per tjeneste/API.

Påkoblingsforespørselen skal ikke signeres. Gjennom signert tilslutningserklæring har kommunen allerede erklært at API-et vil bli benyttet i tråd med tjenestebeskrivelsen og den til enhver tid gjeldende versjon av bruks- og delingsvilkår.

Pilotkommuner som allerede har tatt i bruk API-et for redusert foreldrebetaling barnehage og SFO, behøver ikke å sende påkoblingsforespørsel for dette API-et.

Driftsvarsler

Alle kommuner som har signert tilslutningserklæring og tatt i bruk et av Skatteetatens API-er, forplikter seg til å abonnere på driftsvarsel fra Skatteetatens Delingstjenester. Driftsvarselet gir beskjed om endringer i API, dokumentasjon, feil eller nedetid hos Skatteetaten.

Driftsvarselet publiseres på https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/tag_news.html

Teknisk dokumentasjon

Det er Skatteetaten som utvikler, forvalter og eier API-ene gjennom Skatteetatens delingstjeneste. Se mer informasjon på deres GitHub: https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/index.html

Avtaler ved eventuell bruk av Fiks-plattformen

Dersom kommunen gjør påkobling til et eller flere API-er via KS’ Fiks-plattform, må kommunen inngå en hovedavtale med KS om bruk av Fiks-plattformen før tjenestene på Fiks-plattformen kan tas i bruk. I tillegg må kommunen signere en tjenesteavtale (tjenestevedlegg) for hver enkelt tjeneste på Fiks-plattformen.

Brukerstøtte og kontaktpunkt i KS

GitHub: https://ks-skattedeling.github.io/

Henvendelser: skattedeling@ks.no

For henvendelser om Fiks-plattformen: Fiks@ks.no

Se også Ofte stilte spørsmål