Alle kommuner kan bruke API-ene som er tilrettelagt for kommunene

Skatteetatens API-er er tilgjengelige for alle som har rett til å bruke dem. Alle kommuner har rettslig grunnlag (behandlingsgrunnlag) for å bruke opplysningene i API-ene som Skatteetaten har tilrettelagt for kommunene i sin delingstjeneste. KS og Skatteetaten har inngått en segmentavtale som sikrer at kommunesektoren enkelt kan ta i bruk API-ene.

API-ene har ikke et brukergrensesnitt, men krever maskin-til-maskin-oppkobling via Digitaliseringsdirektoratets digitale fellesløsning Maskinporten.

Hvordan ta i bruk API-ene – trinnvis veileder

For å ta i bruk et API må kommunen gjøre dette:

 • 1. Kommunen signerer tilslutningserklæring – men bare én gang

  For å få tilgang til Skatteetatens delingstjeneste skal kommunen ha signert en tilslutningserklæring. Denne signeres kun én gang og gir rett til å bruke både eksisterende og framtidige API-er.

  Tilslutningserklæringen (word-fil) lastes ned og signeres av ordfører eller en annen med tildelt myndighet, jf. kommuneloven § 6-1 annet ledd.

  Signert erklæring sendes til KS: skattedeling@ks.no.

 • 2. Kommunen sender påkoblingsforespørsel til KS

  Kommunen skal sende en påkoblingsforespørsel for hvert API (hver tjeneste) dere ønsker å ta i bruk.

  Last ned påkoblingsforespørsel  (word-fil). Fyll ut og send til KS: skattedeling@ks.no.

  KS sender en bekreftelse når dere har fått tilgang. Hvis dere ikke har mottatt bekreftelsen innen tre dager, send en e-post til skattedeling@ks.no. Det kan være lurt å sjekke søppelposten før du purrer.

 • 3. Kommunen delegerer rettigheter i Altinn til leverandører (KS Fiks eller annen leverandør)

  Gå til Altinn og gi KS Fiks eller en annen leverandør rettighet til å hente skatte- og inntektsopplysningene på vegne av kommunen. Dette må dere gjøre for hvert API leverandøren skal bruke. Disse API-ene er tilgjengelige for påkobling:

  • Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO: søk etter Summert Skattegrunnlag API - På vegne av
  • Boligsosialt arbeid (kommunal bolig og kommunal bostøtte): søk etter Inntekt API - På vegne av og Summert Skattegrunnlag API - På vegne av
  • Egenandel for praktisk bistand og opplæring: søk etter Summert Skattegrunnlag API - På vegne av
  • Egenandel for langtidsopphold institusjon: søk etter Summert Skattegrunnlag API – På vegne av og Beregnet Skatt API – På vegne av

  Se instruksjonsvideo om hvordan du delegerer rettigheter til leverandør i Altinn.

 • 4. Leverandøren kobler til Maskinporten på vegne av kommunen

  KS Fiks eller en annen leverandør oppretter en integrasjon i Maskinporten med sitt eget virksomhetssertifikat. Kommuner som ikke benytter en leverandør, kobler selv til Maskinporten med kommunens virksomhetssertifikat. For å opprette en integrasjon i, må dere søke opp riktig scope i Maskinporten for de ulike tjenestene:

  • Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO

  navn på scope i Maskinporten: skatteetaten:summertskattegrunnlag
  (rettighetspakke: kommuneforeldrebetaling)

  • Boligsosialt arbeid (kommunal bolig og kommunal bostøtte)

  navn på scope i Maskinporten: skatteetaten:inntekt og skatteetaten:summertskattegrunnlag

  (rettighetspakke: kommuneboligsosialeformaal)

  • Egenandel praktisk bistand og opplæring:

  navn på scope i Maskinporten: skatteetaten:summertskattegrunnlag

  (rettighetspakke: kommunepersonligassistanse)

  • Egenandel langtidsopphold institusjon:

  navn på scope i Maskinporten: skatteetaten:summertskattegrunnlag og skatteetaten:beregnetskatt

  (rettighetspakke: kommuneLangtidsoppholdInstitusjon)

  Se Skatteetatens Oversikt over tjenester og Maskinporten-scopes | API-dokumentasjon (skatteetaten.github.io)

Avtaler som gjelder for bruk av Skatteetatens delingsløsninger

Følgende avtaler og forpliktelser gjelder for alle kommuner som tar i bruk en delingstjeneste fra Skatteetaten, uavhengig av påkoblingsmåte.

Driftsvarsler

Alle kommuner som har signert tilslutningserklæring og tatt i bruk et av Skatteetatens API-er, forplikter seg til å abonnere på driftsvarsel fra Skatteetatens Delingstjenester. Driftsvarselet gir beskjed om endringer i API, dokumentasjon, feil eller nedetid hos Skatteetaten.

Driftsvarselet publiseres på https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/tag_news.html

Teknisk dokumentasjon

Det er Skatteetaten som utvikler, forvalter og eier API-ene gjennom Skatteetatens delingstjeneste. Se mer informasjon på deres GitHub: https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/index.html

Avtaler ved bruk av Fiks-tjenester

Dersom kommunen bruker et eller flere API-er via tjenester på Fiks-plattformen, må kommunen signere en tjenesteavtale (et tjenestevedlegg) for hver enkelt tjeneste på Fiks-plattformen. Informasjon om avtaler og tjenester finner du på: https://portal.fiks.ks.no/.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller trenger hjelp med påkobling til Skatteetatens API-er, ta gjerne kontakt med oss på skattedeling@ks.no.

Har du spørsmål om Fiks register eller andre tjenester på Fiks-plattformen, send en e-post til fiks@ks.no.

Se også Ofte stilte spørsmål