Alle kommuner kan bruke API-ene som er tilrettelagt for kommunene

Skatteetatens API-er er tilgjengelige for alle som har rett til å bruke dem. Alle kommuner har rettslig grunnlag (behandlingsgrunnlag) for å bruke opplysningene i API-ene som Skatteetaten har tilrettelagt for kommunene i sin delingstjeneste. KS og Skatteetaten har inngått en segmentavtale som sikrer at kommunesektoren enkelt kan ta i bruk API-ene.

API-ene har ikke et brukergrensesnitt, men krever maskin-til-maskin-oppkobling via Digitaliseringsdirektoratets digitale fellesløsning Maskinporten.

Hvordan ta i bruk API-ene – trinnvis veileder

For å ta i bruk et API må kommunen gjøre dette:

 • 1. Kommunen signerer tilslutningserklæring – men bare én gang

  For å få tilgang til Skatteetatens delingstjeneste skal kommunen ha signert en tilslutningserklæring. Denne signeres kun én gang og gir rett til å bruke både eksisterende og framtidige API-er.

  Tilslutningserklæringen (word-fil) lastes ned og signeres av ordfører eller en annen med tildelt myndighet, jf. kommuneloven § 6-1 annet ledd.

  Signert erklæring sendes til KS: skattedeling@ks.no.

 • 2. Kommunen sender påkoblingsforespørsel til KS

  Kommunen skal sende en påkoblingsforespørsel for hvert API (hver tjeneste) dere ønsker å ta i bruk.

  Last ned påkoblingsforespørsel (word-fil). Fyll ut og send til KS: skattedeling@ks.no.

  KS sender en bekreftelse når dere har fått tilgang. Hvis dere ikke har mottatt bekreftelsen innen tre dager, send en e-post til skattedeling@ks.no. Det kan være lurt å sjekke søppelposten før du purrer.

 • 3. Kommunen delegerer videre tilgang til Programmeringsgrensesnitt-API til leverandør i Altinn (KS Fiks eller annen leverandør)

  Gå til Altinn og gi KS Fiks eller en annen leverandør tilgang til Programmeringsgrensesnitt-API for å kunne hente skatte- og inntektsopplysningene på vegne av kommunen. Dette må dere gjøre for hvert API leverandøren skal bruke. Disse API-ene er tilgjengelige for påkobling:

  • Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO: søk etter Summert Skattegrunnlag API - På vegne av
  • Boligsosialt arbeid (kommunal bolig og kommunal bostøtte): søk etter Inntekt API - På vegne av og Summert Skattegrunnlag API - På vegne av
  • Egenandel for praktisk bistand og opplæring: søk etter Summert Skattegrunnlag API - På vegne av
  • Egenandel for langtidsopphold institusjon: søk etter Summert Skattegrunnlag API – På vegne av og Beregnet Skatt API – På vegne av
  • Særnamsmyndigheten (kommunal innkreving): søk etter Inntekt-api – På vegne av og Spesifisert summert skattegrunnlag API – På vegne av

  Les mer om hvordan du delegerer videre tilgang til Programmeringsgrensesnitt-API i Altinn

 • 4. Leverandøren kobler til Maskinporten på vegne av kommunen

  KS Fiks eller en annen leverandør oppretter en integrasjon i Maskinporten med sitt eget virksomhetssertifikat. Kommuner som ikke benytter en leverandør, kobler selv til Maskinporten med kommunens virksomhetssertifikat. For å opprette en integrasjon i, må dere søke opp riktig scope i Maskinporten for de ulike tjenestene:

  • Redusert foreldrebetaling barnehage og SFO:

  navn på scope i Maskinporten: skatteetaten:summertskattegrunnlag
  (rettighetspakke: kommuneForeldrebetaling)

  • Boligsosialt arbeid (kommunal bolig og kommunal bostøtte):

  navn på scope i Maskinporten: skatteetaten:inntekt og skatteetaten:summertskattegrunnlag

  (rettighetspakke: kommuneBoligsosialeFormaal)

  • Egenandel praktisk bistand og opplæring:

  navn på scope i Maskinporten: skatteetaten:summertskattegrunnlag

  (rettighetspakke: kommunePersonligassistanse)

  • Egenandel langtidsopphold institusjon:

  navn på scope i Maskinporten: skatteetaten:summertskattegrunnlag og skatteetaten:beregnetskatt

  (rettighetspakke: kommuneLangtidsoppholdInstitusjon)

  • Særnamsmyndigheten (kommunal innkreving):

  navn på scope i Maskinporten: skatteetaten:inntekt og skatteetaten:beregnetskatt

  (rettighetspakke: saernamsmann)

  Skatteetatens dokumentasjon

  Dokumentasjon av Summert skattegrunnlag API

  Dokumentasjon av Inntekt API

  Dokumentasjon av Beregnet skatt API

Avtaler som gjelder for bruk av Skatteetatens delingsløsninger

Følgende avtaler og forpliktelser gjelder for alle kommuner som tar i bruk en delingstjeneste fra Skatteetaten, uavhengig av påkoblingsmåte.

Driftsvarsler

Alle kommuner som har signert tilslutningserklæring og tatt i bruk et av Skatteetatens API-er, forplikter seg til å abonnere på driftsvarsel fra Skatteetatens Delingstjenester. Driftsvarselet gir beskjed om endringer i API, dokumentasjon, feil eller nedetid hos Skatteetaten.

Driftsvarselet publiseres på https://skatteetaten.github.io/api-dokumentasjon/nyheter-og-driftsvarsler

Teknisk dokumentasjon

Det er Skatteetaten som utvikler, forvalter og eier API-ene gjennom Skatteetatens delingstjeneste. Se mer informasjon på deres GitHub: https://skatteetaten.github.io/api-dokumentasjon/

Avtaler ved bruk av Fiks-tjenester

Dersom kommunen bruker et eller flere API-er via tjenester på Fiks-plattformen, må kommunen signere en tjenesteavtale (et tjenestevedlegg) for hver enkelt tjeneste på Fiks-plattformen. Informasjon om avtaler og tjenester finner du på: https://portal.fiks.ks.no/.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål eller trenger hjelp med påkobling til Skatteetatens API-er, ta gjerne kontakt med oss på skattedeling@ks.no.

Har du spørsmål om Fiks register eller andre tjenester på Fiks-plattformen, send en e-post til fiks@ks.no.

Se også Ofte stilte spørsmål